Montag, 16. Oktober 2017

Folket i Bild anno 2017 i Oktober


Einar Schlereth

Mycket nyfiken öppnade jag igår FiB med titeln NEJ TILL KRIG! Särskilt därför att Växjö gruppen ‚Kamp för Fred och Alliansfrihet‘ var med och demonstrerade i Göteborg mot Aurora 17 och NATO. Och demonstrationen var utomordentligt lyckat och sammlade upp till 5000 människor. Jag såg till att sprida informationen om detta inte bara här i Sverige utan även till Tyskland och Österrike.

Men nu får vi veta att vi är dumbommar att det hela var ju helt normalt att Sverige övar regelbundet med andra länder. Och så räknas på s 6 stolt upp hur Sverige lekar krig sen mycket länge och med vilka och då är ju alla med – alla fascistiska NATO länder med USA i spetsen. Och just detta hade vi ju kritiserat att regeringen drar Sverige tyst och hemligt in i NATO mot folkets vilja. Argumentet är det vanliga: för att skydda landet mot ryssarna. Vi skall alltså tro att känna oss säkra när över vårt huvud flygar US-plan med atombomber (som de tappar ibland som i Spanien utanför Almeria eller också i USA) och om de när som helst kan sätta upp baser i Sverige som de fick lov av quislingar i Stockholm. Vad händer i fall kriget bryter ut som yankerna så varmt önskar? Då blir ju först och främst alla US-baser i Sverige, Tyskland, Polen utraderat. Så skall vi bli skyddat.

Men på s 8-9 fortsätter hyllninger av svenska militärer och amerikanska generaler att „förväntningar har överträffats“. Och Gotland ska ha ett starkt försvar. Det är ett osänkbart hangarfartyg. Riktig men vem vill bo där när det är atomar nersmittad? Men om detta pratar man inte. Istället mera om upprustningen på grund „av rysk aggression mot Krim och Ukraine“. Just det – man måste dra med lögnar för att göra vapenindustrin ännu fetare. Eva Nypelius kommer med den fräckaste lögnen på
s 10: „Att Ryssland lägger sin övning (Zapad) samtidigt som Aurora 17 bidrar förstås till att risken för incidenten ökar.“ Ryssland drar ner sin rustning, som ändå är bara en brakdel av USNATOEU rustningar och gör sin lilla Zapad övning routinemässigt sen länge varje år – men om detta pratar hon inte. För att hålla tyst får hon ju bra betald.

I skymundan snackas det lite att det vore bättre att Sverige håller sig till alliansfriheten, då blir det inte hotad. Men kritiken låter FiB framföra av Hanna Westerén fråm miljöpartiet. Och sen heter det på s 12: DEN ENDE VI MÖTT SOM VARIT MOTSTÅNDARE TILL ATT AURORA ÖVER HUVUD TAGET GENOMFÖRTS -ÄR DEN TIDIGARE CENTERPARTISTEN MATS JÖNSSON Oj så illa. Men Bjerkesjö träffade ju en till men han är i alla fall för ett starkt försvar.. Det är ju skrattretande. En konservativ räkning menar att 60 % av svenska folket är emot NATO, emot NATO medlemskap, emot NATO-övningar. Men FiB tillhör uppenbarligen inte den gruppen och har svart att hitta folk som är emot och har ingen egen mening.

Att släppa anti-Imperialismus var i alla progressiva föreningar, i vänster- och kommunistpartier alltid den första programpunkten vad Ho Chi Minh kritiserade redan starkt på 20-talet i franska Kommunistiska Partiet. Det är ju alltid ‚säkrast‘ att hålla sig till de imperialistiska makter.

På s 14 kastar fredsövningar av USRAELNATOEU och den lilla ryska Zapad-övningen in i samma påse. I många herrens år blir Ryssland av största imperialistmakten som någonsins har funnits i vår
värld hotad, boykottad, skymfad men de får inte röra en fena. Detta är den typiska US-strategin som svenskarna lyder under.

På s 14 sätter FiB ett frågetecken bakom ‚Gilla Hultkvist atomvapen‘ . Naturligtvis gillar han dom men bara de amerikanska. Han gillar ju också ‚mad dog‘ Mattis. Och han vet som alla andra, att yankerna säger aldrig om de har A-vapen på bord eller inte. Så man måste utgå ifrån att de har alltid bomber on bord.

Sen kommer vi till Ryska Revolutionen. Fastän artikeln är ganska moderat jämfört med all annat skit som skrivs om den så kan Tamás Krausz inte hålla tillbaka med „sovjetiska förvrängda strukturer, av gulag, av den byråkratiska diktaturen“ och det „misslyckade experimentet“. Särskilt när imperialismen och fascismen har hjälpt till med tre stora krig (aggressionen av 14 nationer under ledning af USA 1918, Japan attacken 1940 och världskriget) och med fruktansvärda offer och ofattbart förstörelse att experimentet måste misslyckas. Visst skall man vara kritiskt mot SU för att lära av misstagen men man måste ta in en helhetsbild inte bara enskilda aspekter.

Dessutom finns redan på s 7 en skitdålig artikel om PKK, YPG och YPJ och USISRAELS dräng och marionett Barsani och hans svåger. Man åberopar NSNBC (som kallar sig alternativ men är opålitlig) istället för att läsa vad Sarah Abed har skrivit på GlobalResearch om den kurdiska förräderiet och genozider mot arabiska befolkningen.

Till slut hyllar man på s 36 polisen angående den stora insatsen i Göteborg under bokmässan. Och varför? Jo därför att den INTE har pryglad människor som vanligt. Nja, man måste kanske vara
tacksam för det lilla. Tänk att det fanns en tid – åtminstone i England – där polisen patrullerade i London ( i LONDON!) helt obeväpnad. Idag finns ju inte längre en skillnad mellan polis och militär - eller knappast.

Och så en pytteliten petitesse. I Tyskland har vi också fem postnumrer. (Den tabben finns i Finland- artikeln.)

Jag vill gärna ha en diskussion om detta. Om en majoritet tycker att nr 10 är bra
då avslutar jag efter 46 år mitt abonnemang.