Dienstag, 24. April 2012

OBS! INVANDRARHATARE – demaskerad av Sven Lindqvist


Einar Schlereth
  1. April 2012
Nu blev jag på gamla dar också kallad för invandrarhatare. Men vänta ett tag – jag är ju själv invandrare. Ja, då måste jag ju alltså vara en självhatande invandrare. Det där med självhatare har blivit ganska vanligt nuförtiden. Gilad Atzmon kallas också för självhatande jude. Och det finns många fler som kritiserar Israels förbrytelser mot mänskligheten och då blir de med en gång självhatande judar.
Nu blev jag alltså av Sven Lindqvist kallad invandrarhatare. Helt nyligen träffade jag honom i Varberg när han fick Leninpriset. Efter prisutdelningen på hotellet gratulerade jag honom för hans fina tacktal och medgav att jag aldrig hade läst honom. Men det ville jag snabbt ändra. Jag köpte 'En underjordisk stjärnhimmel' och läste den i ett sträck. Jag tyckte mycket om den och det skrev jag till honom och bad samtidigt om tillåtelse att lägga brevet på min blog. Det fick jag göra. Men så kom nästa dag ett mejl där han skrev en enda rad: 'När jag ser de invandringsfientliga inläggen på din blog vill jag inte bli citerad av dig. Sven.' 
Uff. Har han läst fel blog? Finns några sådana kommentarer på min blog? Jag tittade efter men kunde inte hitta några. Jag bad honom att upplysa mig. Det gjorde han inte. Då kan jag inte annat göra än att lägga det till alla de andra invektiv som jag fick under mitt liv. Men den här gången vet jag inte ens varför.
Antisemit blev jag när jag började jobba med palestinska studenter i slutet av 60-talet. KGB-agent blev jag när jag jobbade för Vietnams befrielse och med indonesiska kamrater mot Suharto som kom med hjälp av amerikanerna till makten och mördade plus/minus en miljon människar – kommunister, demokrater, nationalister. Av CIA och MI6 hade de fått listor med tiotusentals namn. Så att de inte glömde någon. Bolsjevik blev jag också kallad efter ett tal som jag höll på en demonstration i Bonn på grund av Suhartos besök. Efteråt sade en upprörd gammal tant till mig som hon inte hade känt igen: ”Den där som nyss pratade var ju en riktig bolsjevik!” Och ”Nestbeschmutzer” (de som kacklar i eget bo) var vi ju allihopa.
CIA- agent blev jag när jag jobbade mot den ryska ockupationen av Afghanistan. För det fanns många 'vänsteraktivister' som menade att ryska bomber är humanare än amerikanska bomber.
Jaha och nu är jag alltså invandrarhatare. En sak är dock mycket märklig. För 45 år sen grundade jag tillsammans med tyskar och invandrare den första tidskrift om tredje världen. Senare jobbade jag med spanska, grekiska och turkiska invandrare med att framställa och skriva för deras tidskrifter i deras språk. Samtidigt bodde vi ihop med grekiska invandrare och i vår lägenhet höll det ZK av det hemliga grekiska kommunistpartiet sina regelbundna möten. Nja, om alla invandrare som jag hjälpte med asylansökning, lägenhet och jobb vill jag inte prata. Men det märkliga är ju att ingen av alla dessa människor i alla dessa år märkte att jag var deras fiende. Vad dumma de var.
Men nu har Sven demaskerat mig. Jag kan inte längre gömma mig bakom vackra ord om solidaritet och hjälpinsatser. Sic transit gloria mundi.

Montag, 23. April 2012

Stor pro-SYRIEN-DEMONSTRATION I FRANKFURT (Video på tyska och engelsk text)från Mathaba
23. april 2012


En demonstration mot det kommande kriget i Syrien ägde rum i Frankfurt, en av centrala Europas största städer men medierna teg.
Demonstrationen var en stor framgång med fredliga demonstranter från Tyskland, Syrien, Turkiet och andra länder som protesterade mot mediernas lögner och mot intervention.


Pressen var inte närvarande fast de fick besked en vecka i förväg. Å andra sidan berättade de europeiska medierna stort om en anti-Assad demonstration för en tid sen där ca. 30 pers deltog.
Detta är ännu ett bevis om mediernas partiskhet som helt enkelt ignorera allt som inte passar i bankernas plan att störta de arabiska regimer och installera en stark kontroll i hela regionen.
Bland massorna var alla religioner representerade för stöd åt det syriska folket och hans president Assad.


Sonntag, 22. April 2012

Socialdemokrater svajar om EU:s finanspakt

von Jonas
den  24 januari, 2012


Det kommer oroande besked om att socialdemokraterna inte kan bestämma sig om ifall de vill att Sverige ska anslutas till EU:s finanspakt. Efter att ha lusläst det fjärde utkastet till pakten, som förstås bara finns på engelska, framstår det som fullständigt obegripligt. Pakten är en ekonomisk tvångströja skräddarsydd för euroländer. Här är några av de viktigaste argumenten till varför Sverige bör tacka nej till pakten;

- När väljarna röstade nej till EMU i folkomröstningen 2003 röstade vi inte bara nej till euron. Vi röstade också nej till en centralstyrd ekonomisk politik på EU-nivå. Hela paktens syfte är ett genomdriva en sådan politik.

- Finanspakten överlåter makt över avgörande ekonomiska beslut till icke folkvala församlingar som EU:s domstol och EU-kommissionen. Det är därmed inte bara en centralisering utan även en avdemokratisering av den ekonomiska politiken.

- Finanspakten innebär i praktiken ett förbud mot keynesiansk stimulanspolitik. Allt fokus ligger på budgetbalans och nedskärningar medan huvudproblem som bristande konkurrenskraft och låga investeringar inte ens berörs.

- Samtidigt som det första beslutet om pakten togs klargjordes också att bankerna i framtiden inte ska behöva ta förluster när skulder behöver skrivas ned. Hela notan ska sändas till skattebetalarna om banker och länder inte klarar sina skulder.

- Det finns inga garantier för arbetsrätten i pakten. Den mycket vaga formulering som finns på området återfinns i en inledande strecksats som saknar juridiskt värde.

- Regeringen påstår att Sverige kan vara medlem i pakten och välja att stå fria från textens bindande krav samtidigt som man ska få delta på några av de toppmöten som ska styra pakten. I artikel 12.6 framgår att det inte är möjligt.

Hur socialdemokraterna kan ens överväga ett svenskt inträde i pakten är obegripligt. Det enda hållbara argument som finns för att godta pakten är att man vill att vi ansluta oss till euron. Vill socialdemokraterna det?
Quelle - källa - source

Freitag, 13. April 2012

Gang rape by 7 new immigrants on Swedish woman


Mousa Almllahi, chefredaktör av websidan arabnyheter.info framför här några förnuftiga argument i den här frågan. Och de skulle diskuteras på ett förnuftigt
sätt.


  

Yesterday the 7 new immigrants from Afghanistan who raped a Swedish woman were sentenced to 5,5-6,5 years in prison and after that to be kicked out of Sweden for 15 years. The organizer, who is a well known criminal (down right), was the only man that is not going to be kicked out, as he came to Sweden 14 years old and is a citizen. One man was not sentenced because of too little evidence.

The crime is one of the worse in Sweden, when it comes to brutality against a woman. She was raped during all night – all over – and had to go to hospital after, and later to psychiatric treatment. She had to use a rolling chair one month after the gang rape.

The verdict is very well documented by DNA from sperm, and the consistent and truth worthy story by the woman, which fits the DNA-analyses. The stories from the men did not fit with each other, as they had no chance to talk together and make up just one story, and not with the DNA-analyses.

In Sweden mainstream media is obviously trying to give as little publicity as possible to this horrifying crime, and are more interested in attacking different Swedish nationals for making politics of what happened. The nationals claim that all is a result of mass immigration, and that this is destroying Swedish ethics and culture, and in the end Swedes as an ethnic group or people.

The nationals, here (anti-Zionist), here (anti-Zionist), and here (Zionist) who are the only to cover this horrible crime with full information, also claim that what happened is racism against Swedes and for this mainstream media calls all of them “racists” or "Nazi" even those who think that all ethic groups or people have the same right to live and that none should be superior.

As a Palestinian I am proud to be a Palestinian, and I do not want our people to be destroyed by mass immigration of Jews or any other people. When we get our country back we will welcome people from other parts of the world, but not in a way that destroy our country. They cannot be too many, and they will have to adjust – not necessarily assimilate – to our culture. Palestinians have during history had different religions, Christian, Muslim, Jewish and more, and lived in peace together. Before the Zionist Jewish settelers from Europe and US stole our country.

I think that mainstream media in Sweden is acting counterproductive in this matter, as everybody in Sweden knows about the problems of mass immigration, but dare not talk about it because of being looked about as “extremists”, “Nazis” or the like, when many only care about their own country and people. The best thing I think is an open discussion about the problems.

And why not work against the criminal neo-colonial wars that have a big part in the problems of mass immigration in Western countries, instead of participating in them?

Quelle - källa - source 

Dienstag, 3. April 2012

Narkolepsidrabbade barn inget för JK

von Rune Lanestrand
am 3. April 2012

Främst för att inte alla de som insjuknat efter vaccineringen mot svininfluensan ska glömmas bort anmälde jag statsepidemiolog Annika Linde på Smittskyddsinstitutet. Justitiekanslern har nu svarat med hänvisning till ämbetes begränsningar.
”En sådan begränsning är att ett klagomål från en enskild ska prövas endast om frågan ger Justitiekanslern anledning att ta upp frågan till bedömning. Justitiekanslern har inom ramen för sin begränsade tillsynsverksamhet inte funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av det Du skrivit.”
Tyvärr är jag inte förvånad. Myndigheter som ursprungligen inrättades för att skydda enskilda människor har bytt sida. I dag ser de flesta myndigheter som sin uppgift att skydda politiker, storföretag (t ex läkemedelsindustrin) och höga offentliga tjänstemän.
Det hela blir så tydligt när samma Justitiekansler ska granska FOI och den olagliga vapenfabriken i Saudiarabien. Så bra tänkte jag. Men så visar det sig att Justitiekanslern inte alls ska granska FOI:s regelvidriga hantering utan vem som på myndigheten har underrättat media om FOI:s närmast kriminella uppträdande.
De narkolepsidrabbade barnen och alla andra som drabbats av svåra biverkningar av vaccineringen med Pandemrix mot svininfluensa är inget som får JK att engagera sig. Och kan dessvärre uppträda så trolöst mot enskilda människor i trygg förvissning om att lydmedia skildrar denna vansinniga prioritering som en självklarhet.

Källa