Mittwoch, 7. März 2012

INDIEN - VÄRLDENS STÖRSTA GENERALSTREJK

Erik Jonsson
7 mars 2012

I det senaste numret av Folket i Bild beskriver arbetsrättsexperten Kurt Junesjö hur daglönaren har kommit tillbaka på den svenska arbetsmarknaden. Allt fler har osäkra anställningar och fenomenet sprider sig i allt vidare cirklar.
Denna fördärvsbringande process har i Sverige inte mött särskilt hårt motstånd men i Indien pågår just nu vad som kanske är världshistoriens största strejk. 100 miljoner arbetare och tjänstemän strejkar i strid mot de allt vanligare osäkra anställningarna, där daglönaren, den "timanställde", är på hierarkins botten.
Kanske är det så att finansherrarna, nu när de tror att det kapitalistiska systemet inte längre är i fara och "hotet från socialismen" är borta över hela världen, hänsynslöst och obarmhärtigt försöker pressa ner majoritetens livsbetingelser till en nivå av djupaste förnedring. Ett läge där vi som faktiskt har arbete inte har någon fritid och hela vår livstid, frånsett de fysiskt nödvändiga avbrotten för sömn, måltider osv. tas i anspråk av arbete för kapitalet. Så får en allt större del av befolkningen det sämre än lastdjur. Allt fler blir maskiner för att producera rikedom åt andra, kroppsligt brutna och andligt förfäade. Det blir inga eftergifter från kapitalets sida så länge "hotet" tycks vara långt borta, nu är det istället repression för hela slanten som skall hålla de undre klasserna i schack.
Hur skall man uppfatta den enorma strejken? Är det inte så att stora delar av folket i Indien andligen ligger långt före oss? Man har insett den grundläggande sanningen att man måste lita till sina egna krafter för få stopp på domedagsmaskinen.

Ett enormt uppror och Jan Myrdals föreläsningsturné

Men det är inte bara strejker som pågår i Indien. Över stora delar av östra centralindien pågår ett omfattande uppror. För att slå ner detta uppror och uppfylla sina hemliga överenskommelser med storbolagen om exploatering av enorma naturresurser genomför den indiska regeringen vad man i breda kretsar i Indien kallar "ett krig mot folket". Numera har den indiska regeringen officiellt satt in infanteri och flygvapen. Uppåt 200 000 soldater (jämför med ca 70 000 utländska soldater i Afghanistan) är i full gång med att bomba, fördriva, bränna ner byar och genomföra avrättningar. Igår rapporterade BBC att USAs specialstyrkor sedan flera månader tillbaka opererar i Indien och "bistår" den indiska armén i deras operationer (artikeln heter "Pentagon commander says US special forces in India").

Det var i detta läge Jan Myrdal i slutet på januari i år åkte till Indien för att presentera sin bok i vilken han öppet tar ställning för upproret. På möten i Kolkata, Hyderabad, Patiala och Delhi talade han om kriget mot folket och solidariteten. Det blev en nyhet i Indien och världens största engelskspråkiga tidning, Times of India, skrev minst tre artiklar om det.

Men vad publicerades här hemma i finanskapitalets media? Förmodligen ingenting. De skriver alltså nästan ingenting om denna enorma strid. Istället har man t.ex. fått läsa om libyska "rebeller" sida upp och sida ner. Varför? En viktig orsak är den roll de libyska rebellernas spelade som imperialisternas marktrupper i expropierandet av Libyens olja. "Rebellerna" är en positiv kraft för finanskapitalet som lämnar Libyen vidöppet för dem.
Å andra sidan har vi naxaliterna som har ett politiskt program som finansherrarna uppfattar som obehagligt och ett farligt exempel, journalisterna och redaktörerna känner instinktivt att "kommunistiska gerillor" inte går hem i ägarkretsar. När naxaliterna sätter upp en alternativ demokratisk förvaltning som röstas fram underifrån i ett område som "motsvarar en medelstor europeisk stat" (Sunday Guardian, 111127) och genomför en jordreform (så att i princip varenda bonde har jord), utvecklar ett omfattande välfärdsprogram och hindrar storbolagens framfart då är de verkligen ett "dåligt exempel". I bilagan till Röd Stjärna över Indien på engelska finns (i den svenska utgåvan som länk) en text där naxaliterna skriver att dagens alternativa förvaltning är "grunden till den Folkdemokratiska Förbundsrepubliken Indien" som avser omfatta hela landet. De kämpar för att bryta sig ut det imperialistiska systemet helt och hållet och på vägen dit kommer de att vara tvungna att kämpa mot alla de makter som är rädda att förlora sina investeringar. Men andra har lyckats före dem och det kan gå fort.

Det tredje världskriget och våra gemensamma intressen

USA har sedan länge beslutat sig för att ta den direkta kontrollen över världens större oljetillgångar. Detta sker allt mer i rasande kamp med framförallt Kina och Ryssland. Om de lyckas i det kommande kriget mot Syrien och senare mot Iran kommer Ryssland att förlora två mycket viktiga marknader och allierade.

Ryssland har enligt Reuters nyligen skickat krigsfartyg till sin militärbas i Tartus i Syrien och även Iran lär ha gjort det. Kan de verkligen förhålla sig passiva vid ett anfall? Michel Chossudovsky på Global Research argumenterar i boken "The Dangers of A Nuclear War" (2011) att risken för ett tredje världskrig är överhängande. Det är svårt att förstå världen på något annat sätt än att det är det imperialistiska systemet självt som driver världen mot ett nytt världskrig. Eftersom det är systemet som är problemet så måste en långsiktig fred bygga på att själva systemet bryts sönder.
Först om Indien och allt fler länder bryter sig ur imperialismens nät och på det sättet förstör systemet kan en långsiktig fred vinnas. Om vi kan bidra till den kampen blir våra gemensamma strävanden också en kamp för freden. Den svenska staten är redan delaktigt i flera kolonialkrig, är det verkligen rimligt att anta att de skulle kunna förhålla sig passiva vid ett fullskaligt världskrig?

Naxaliterna ställer upp ett konkret alternativ till det imperialistiska systemet med den nya folkliga demokratiska politiska makt som byggs upp i områden där gamla ordningen inte finns längre. Det ligger i det svenska folket djupaste intresse att stödja denna utveckling och andra folkliga kamper och på det sättet bidra till att bryta ner det imperialistiska systemet. Det talas mycket om Indien som en stormakt men det ändrar inte det faktum att Indien i praktiken är en halv-koloni, främst i förhållande till USA och Storbritannien som i kraft av sitt ekonomiska och militära inflytande i praktiken kan styra landets politiska riktning. Indien är fortfarande ekonomiskt och militärt underkuvat och det svenska folket har i grunden samma intresse som det indiska att försvara rätten till nationellt oberoende.

Agera för att bryta nyhetsblockaden!

"The international solidarity movement with the peoples of India must see it as a main topic to spread information through the internet and those independent - not by governments or monopoly capital funded - magazines and papers. The US and other governments are trying to suppress the relative freedom of the net. But as yet we can still use these outlets to spread information to our public." Jan Myrdal, New Delhi, 6 februari 2012.

De folkliga kamperna och naxaliternas stora uppror är i det närmaste okända i Sverige och för att man skall kunna ta ställning till något så måste man ju först känna till att det existerar. I arbetet med att informera det svenska folket kan vi bara lita till våra egna krafter. Idag är vi alldeles för få som arbetar målmedvetet med att sprida information på internet och där kan vi i dagsläget göra stor nytta. Under det senaste halvåret har Indiasolidaritet i Norge bildats men för övrigt är solidaritetsarbetet inte särskilt utvecklat i Europa. Men vi kan genom att arbeta hårt inspirera fler att organisera sig. Det solidaritetsarbete vi gör och som vi informerar om på internet har en direkt verkan som moraliskt och politiskt stöd i de folkliga kamperna. Inte nog med det, det försvårar också den indiska regeringens krig mot folket och demoraliserar deras statsmaskineri och medlöpare. Men om de lyckas med att övertyga världsopinionen om att naxalitrörelsen består av ett gäng brutala galningar kan de låta bombplanen gå 24 timmar om dygnet utan störande protester.
Därför: gå med i indiensolidaritet .

NU BEVISAT: MONSANTO ljuger - GMO är fiende no. 1 (video)

How GMO foods alter organ function and pose a very real health threat to humansHur GMO ändrar organens funktioner och blir därmed en verklig hälsorisk för människor
Datum: 2012-02-03
Viudeo längd: 00:13:38
Språk: Engelska
Sammanfattning: Nu bevisat: de genetiska förändringar som finns i genetiskt omprogrammerad föda replikeras in i den mänskliga kroppen.

Allt som återstår för läsaren nu är att välja hur hon tillåter MONSANTO och andra GMO-företag döda henne..

  • Genom att låta växter som programmerats till att bilda sitt eget nervgift för att döda insekter, kan samma process också döda människor som äter dessa växter genom att deras kroppar börjar producera samma nervgift inne i kroppen.
  • Organsvikt, efter att organen hos de som ätit GMO-föda börjat ta efter GMO:ts DNA och inte längre fungerar som de skall.
  • Människosläktet dör ut efter att den sexuella reproduktionsförmågan slagits ut av GMO.
  • Cancer kan också utvecklas.
       
Därför skriver MONSANTO i sin propaganda att "det behövs inga tester" därför att "våra produkter är säkra för människor och helt ofarliga". Och med detta kommer de undan. Men se själv här (jag försökte tre gånger att lägga in själva videon men det funkar inte. V.s.g. och går till länken):Källa för video
Källa  för NaturalNews nyheter

Dienstag, 6. März 2012

Ekot avslöjar: Sverige i vapensamarbete med Saudiarabien

Lilla fredliga Sverige spelar i händerna av kriminella imperialister, samarbetar med de värsta diktaturer och struntar i de egna lagar och föreskrifter angående export av vapen och krigsmaterial. Och lika bra är herrarna att hyckla.

P1-morgon tisdag 6 mars

Publicerat: kl 05:00 , P1-morgon

Det finns långtgående planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik. Projektet startade redan 2007 och kallas internt på FOI och regeringskansliet för Simoom, visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av. Reportage av Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman.
Ekot avslöjar: Sverige i vapensamarbete med Saudiarabien


Reportrarna medverkar även själva i programmet.

Samtal med Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman
Pieter Wezeman på fredsforskningsinstitutet Sipri och Rolf Lindahl, Svenska freds -och skiljedomsföreningen medverkar i P1-morgon.

Samtal med Pieter Wezeman och Rolf Lindahl

Jag hämtade inspelningar men det går uppenbarligen inte att lägga in dom här på bloggen. Därför kopiera jag in alla länker som jag har fått av vännen Kenneth Rasmussen imorgon. Tack Kenneth.

Translated Swedish Radio News investigative report from Ekot
http://tinyurl.com/7xoqufs

Translated timeline for Project Simoom with
original documentation (Swedish only)...
http://tinyurl.com/7d5olj9

Sveriges radio P1-morgon (Swedish only)...
http://tinyurl.com/6uqmt5c
Audio (Swedish only)...
http://tinyurl.com/7hz3tpv

Samtal med Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman (Swedish only)...
http://tinyurl.com/83a9rct

Freitag, 2. März 2012

Syria: The fall of the Gangsters Command Center Baba Amr in Homs after displacing Christians

Letter from Adibisk 020312

The fall of Baba Amr after displacing Christians from Homs Special sources advised Top News, that the Syrian Arab Army fully controlled Baba Amr Neighborhood- in Homs - Syria after all armed men surrendered, among who there were 600 Syrians, 118 other Arabs and 26 from various foreign nationalities.
The army captured the central operation room, which contained some of the most sophisticated communications equipment of US and British sources that are directly connected satellites. The army also found French and “Israeli” made rockets of various types and calibers including anti armored vehicles.

Two days after targeting churches, armed men of “Al-Farouk Battalion” drove the remaining Christians from “Al-Hamidiah” and “Wadi Al-Sayeh” and threw out of truck 68 corps Translated by: Adib S. Kawar Brussels, Al-Haqiqah: More information and details arrived concerning the 68 corps found Wednesday Feb. 29th to the West of Homs.

United Press International said that opposition armed men threw out of a truck on the road between Homs and Tartous (on the Syrian Mediterranean shore), and that 14 other corps were also found. API added through its sources that “An armed terrorist gang threw yesterday 47 hand cuffed corpses in the “Khirbet Al-Tein village” on the international road between Homs and Tartous. It added that “When the people approached the sight they found among the corpses a man still alive who was transferred to a hospital in Damascus (which is in a secure place)”. The armed gang also threw 14 corpses in Jober in Homs city in central Syria.

Al-Haqiqah pointed out in a report it published at an earlier time that the corpses were found in the territory between the villages of “Ram Al-Anz” and “Al-Ghajariah” to the east of Homs on the road to Tartous inhabited by a Moslem minority, “Khirbet Al-Tein” falls in the above mentioned territory as mentioned in our report. The corpses bear traces of gun fire shots from nearby, and cold steel wounds.
API said that armed gangs terrorized and displaced all what remained of Christian families in Al-Hamidiah neighborhood and Wadi As-Sayeh in Homs city, and added that the armed gang occupied Christian owned homes in the above mentioned neighborhoods, who moved to Ziedel town to the east of Homs.

Al-Farouk battalion gang, which belongs to the so-called “Free Syrian Army”* run by French and Turkish intelligence, had targeted 0n Feb. 28th a number of churches in Al-Hamidiah and its surroundings by mortar bombs. *(It is well known that the FSA if manned mostly of “Moslem Brother Hood” and “Salafis”)


Adibisk translated the text from Arabic.

Donnerstag, 1. März 2012

Syrien, säkerhetsrådet och den internationella rättsordningen

Förhållanden har nu förändrats såtillvida som det syriska folket har röstat måndag 2012-02-26 med en majoritet av 89% för en ny konstitution med fler-parti-system, avskaffandet av Ba'ath-partiets monopol osv. Flera nya partier har grundats och snart skall allmänna och fria val genomföras. Vilka förevändningar skall väst-länderna nu hitta på att intervenera i Syrien? (red)

av Rolf Andersson och
Lars-Gunnar Liljestrand

President Assads regim är av det auktoritära slaget, men det gör den inte särskilt unik. Det finns gott om exempel på sådana regimer bland världens stater, inte minst bland Arabförbundets övriga medlemmar.

Delar av oppositionen i Syrien har ställt sig målet att störta Assad. Vissa upprorsmän har även tagit till vapen. Dessa konflikter och stridigheter är uteslutande interna syriska angelägenheter. Bland befolkningen föreligger det olika meningar om vad som är bäst för Syrien.

De västliga stormakterna och deras olika allierade utövar ett allt hårdare tryck mot landet. Man blandar sig i en intern konflikt genom tyngande sanktioner, krav på regimförändring, stöd till upprorsmän och annan intervention i landets angelägenheter.

Händelseutvecklingen i Syrien aktualiserar centrala frågor om grundläggande principer i FN-stadgan. Händelserna bör ses mot bakgrund av angreppet på Libyen.

Libyen som mönster

I fallet Libyen lyckades de västliga stormakterna i mars 2011 driva igenom en resolution (1973) i säkerhetsrådet, som öppnade för användning av våld mot landet. Enligt vår uppfattning var detta beslut inte förenligt med FN-stadgan. Säkerhetsrådet har visserligen rätt att agera med användning av våld vid ”hot mot internationell fred och säkerhet”, men konflikten i Libyen var inte av det slaget. Det var en intern konflikt. De västliga stormakternas agerande skärpte interna stridigheter och försvårade fredliga lösningar. Resolutionen var inte laglig, då den gick utanför ramarna för det mandat som staterna gett säkerhetsrådet enligt FN-stadgan.

Resolutionen gav utrymme, om än begränsat, för användning av våld, och de västliga stormakterna tog tillfället i akt och inledde ett omfattande och långvarigt bomkrig, som ledde till död, söndring och förödelse. De spärrar som finns i resolutionen negligerades, och man genomdrev hela vägen fram ett krig för regimskifte, där även makstridskrafter sattes in, trots att detta stod i direkt strid mot säkerhetsrådets beslut. Bomkriget ledde enligt de bedömningar som gjorts till att över 50 000 människor offrades.

Efter angreppet mot Libyen har kritiken växt mot detta krig, inte bara från oroade stater i tredje världen, utan även från vetostaterna Ryssland och Kina, vilka tillsammans med Tyskland och Brasilien, lade ned sina röster då resolutionen antogs.