Samstag, 24. August 2013

Gunnar Olofsson, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus, anmälde 8 augusti 2013 president Obama för brott mot mänskligheten

Irak.
Gunnar Olofsson som också är medlem i IrakSolidaritet kräver att svensk polis förhör Obama när han kommer till Sverige på den svenska regeringens inbjudan. Det är ett utomordentligt fint initiativ att påtala några av de brott mot mänskligheten president Obama är ansvarig för.
”Jag hoppas att anmälan tas seriöst”, säger Gunnar Olofsson. Vi är många som hoppas och förväntar oss att Sverige som säger sig högt respektera folkrätten, verkligen följer Gunnar Olofssons anmodan.
Svenska media och även internationell press har kommenterat denna anmälan.
Se länkar till media efter Gunnar Olofssons anmälan

Gunnar Olofssons anmälan:

2013-08-08
Till: Polismyndigheten i Stockholm
Kungsholmsgatan 43
106 75 Stockholm
Anmälan rörande president Barack Obamas resa till Sverige
Enligt information i media, och från den svenska regeringen, kommer USA:s president Barack Obama att befinna sig i Sverige under några dagar i början av september 2013. Mr. Obama är på skäliga grunder misstänkt för brott mot mänskligheten, och gärningar som är straffbelagda enligt både internationell och svensk lag - något som Mr. Obama också vid flera tillfällen vidgått offentligt. De brott som avses är bland annat:

* Deltagande i anfallskrig mot och invasion av Irak och Afghanistan
* Fängslande av människor i fångläger utan rättegång och dom - som i Guantanamo på Kuba
* Utomrättsliga avrättningar med obemannade flygplan, så kallade "drönare"
* Spionage mot och avlyssning av medborgare inom Sverige och EU
Mr. Obama bör också höras om sin del i de israeliska angreppen mot palestinierna i Gaza, stämplingar mot Kuba och inblandning i militärkupperna i Honduras 2010 och Egypten 2013.
Mot bakgrund av ovanstående anhåller jag om
att
Mr. Barack Obama, under sin vistelse i Sverige, förhörs angående de ovan nämnda brotten, och
att min anmälan, om den här typen av förhör inte kan hållas inom ramen för Polismyndigheten i Stockholm, snarast vidarebefordras till myndighet som handlägger denna sorts ärenden

Gunnar Olofsson, Gigagatan 22, 507 43 Borås

Tfn. 033-121109, e-mail: gunnaroson@gmail.com

Sveriges radio

Jinges blogg

kommenterar även en del av brotten

Folket i Bilds hemsida

Göteborgsposten


Brussells Tribunal

Telesur

130812

Freitag, 23. August 2013

Hur USA blev en sovjetstat


Paul Craig Roberts är amerikansk ekonom, författare och kolumnist född 1939, biträdande finansminister under Ronald Reagans presidentperiod. Han har tidigare varit redaktör och kolumnist för bland annat Wall Street Journal och Business Week.

Paul Craig Roberts
2013 23 07

Sommaren 1961 tillbringade jag bakom järnridån. Jag var utbytesstudent för andra året i det program som pågick i samarbete mellan USA och Sovjetunionen under överinseende av USA:s utrikesdepartement. Hemresan med tåg via Östtyskland avbröts av att Berlin-muren byggdes. Vi blev skickade tillbaka till Polen. Järnvägsspåren i Östtyskland var upptagna av tåg med sovjetiska trupper och stridsvagnar avsedda möta eventuell inblandning från Väst.
Av PAUL CRAIG ROBERTS
Lyckligtvis fanns på den tiden inga nykonservativa. Washington hade inte växt till i hybris till den grad som demonstrerats på 2000-talet. Muren byggdes och krig undveks. Muren slog tillbaka mot Sovjetunionen. Både John F Kennedy och Ronald Reagan utnyttjade muren ordentligt i sin propaganda. På den tiden stod Amerika för frihet och Sovjetunionen för förtryck. Mycket av det intrycket skapades av västpropaganda men det fanns en del sanning i bilden. Kommunisterna hade en egen Julian Assange och Edward Snowden. Hans namn var kardinal Mindszenty, ledaren för den ungerska katolska kyrkan.

Sonntag, 11. August 2013

Presidentbesök

Rune Lanestrand

11 august 2013

Söndag förmiddag
Känner en stark, brännande oro
Teraperar mig med att
binda upp tomater och gurka
Hjälper inte
Rensar ogräs
Skördar ärter och böner
Hjälper inte
Sätter mig i salen och tränar på flöjten
Den vackra psalmen Amazing Grace
Inget hjälper
Kommer på att
det är inte bara oro
utan en oändligt stor djup skam jag känner
Skam över att hela det svenska politiska etablissemanget
krälar i smutsen
och rullar ut röda matten
för en massmördare i statlig regi
Allt medan Drönare fegt och i strid med folkrätten dödar ohörda oskyldiga
och de hemska skriken från CIA:s alla hemliga tortyranläggningar
runt om i världen
ständigt gnager i våra samveten




Quelle - källa - source