Samstag, 24. August 2013

Gunnar Olofsson, överläkare vid Södra Älvsborgs sjukhus, anmälde 8 augusti 2013 president Obama för brott mot mänskligheten

Irak.
Gunnar Olofsson som också är medlem i IrakSolidaritet kräver att svensk polis förhör Obama när han kommer till Sverige på den svenska regeringens inbjudan. Det är ett utomordentligt fint initiativ att påtala några av de brott mot mänskligheten president Obama är ansvarig för.
”Jag hoppas att anmälan tas seriöst”, säger Gunnar Olofsson. Vi är många som hoppas och förväntar oss att Sverige som säger sig högt respektera folkrätten, verkligen följer Gunnar Olofssons anmodan.
Svenska media och även internationell press har kommenterat denna anmälan.
Se länkar till media efter Gunnar Olofssons anmälan

Gunnar Olofssons anmälan:

2013-08-08
Till: Polismyndigheten i Stockholm
Kungsholmsgatan 43
106 75 Stockholm
Anmälan rörande president Barack Obamas resa till Sverige
Enligt information i media, och från den svenska regeringen, kommer USA:s president Barack Obama att befinna sig i Sverige under några dagar i början av september 2013. Mr. Obama är på skäliga grunder misstänkt för brott mot mänskligheten, och gärningar som är straffbelagda enligt både internationell och svensk lag - något som Mr. Obama också vid flera tillfällen vidgått offentligt. De brott som avses är bland annat:

* Deltagande i anfallskrig mot och invasion av Irak och Afghanistan
* Fängslande av människor i fångläger utan rättegång och dom - som i Guantanamo på Kuba
* Utomrättsliga avrättningar med obemannade flygplan, så kallade "drönare"
* Spionage mot och avlyssning av medborgare inom Sverige och EU
Mr. Obama bör också höras om sin del i de israeliska angreppen mot palestinierna i Gaza, stämplingar mot Kuba och inblandning i militärkupperna i Honduras 2010 och Egypten 2013.
Mot bakgrund av ovanstående anhåller jag om
att
Mr. Barack Obama, under sin vistelse i Sverige, förhörs angående de ovan nämnda brotten, och
att min anmälan, om den här typen av förhör inte kan hållas inom ramen för Polismyndigheten i Stockholm, snarast vidarebefordras till myndighet som handlägger denna sorts ärenden

Gunnar Olofsson, Gigagatan 22, 507 43 Borås

Tfn. 033-121109, e-mail: gunnaroson@gmail.com

Sveriges radio

Jinges blogg

kommenterar även en del av brotten

Folket i Bilds hemsida

Göteborgsposten


Brussells Tribunal

Telesur

130812

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen