Freitag, 23. August 2013

Hur USA blev en sovjetstat


Paul Craig Roberts är amerikansk ekonom, författare och kolumnist född 1939, biträdande finansminister under Ronald Reagans presidentperiod. Han har tidigare varit redaktör och kolumnist för bland annat Wall Street Journal och Business Week.

Paul Craig Roberts
2013 23 07

Sommaren 1961 tillbringade jag bakom järnridån. Jag var utbytesstudent för andra året i det program som pågick i samarbete mellan USA och Sovjetunionen under överinseende av USA:s utrikesdepartement. Hemresan med tåg via Östtyskland avbröts av att Berlin-muren byggdes. Vi blev skickade tillbaka till Polen. Järnvägsspåren i Östtyskland var upptagna av tåg med sovjetiska trupper och stridsvagnar avsedda möta eventuell inblandning från Väst.
Av PAUL CRAIG ROBERTS
Lyckligtvis fanns på den tiden inga nykonservativa. Washington hade inte växt till i hybris till den grad som demonstrerats på 2000-talet. Muren byggdes och krig undveks. Muren slog tillbaka mot Sovjetunionen. Både John F Kennedy och Ronald Reagan utnyttjade muren ordentligt i sin propaganda. På den tiden stod Amerika för frihet och Sovjetunionen för förtryck. Mycket av det intrycket skapades av västpropaganda men det fanns en del sanning i bilden. Kommunisterna hade en egen Julian Assange och Edward Snowden. Hans namn var kardinal Mindszenty, ledaren för den ungerska katolska kyrkan.


Mindszenty motsatte sig tyranni. För detta sattes han i fängelse av nazisterna. Kommunisterna betraktade honom också som icke önskvärd. Han torterades och dömdes 1949 till livstids fängelse. Mindszenty frigavs genom den kortlivade ungerska revolutionen 1956 och tog sig till den amerikanska ambassaden i Budapest där han beviljades politisk asyl av Washington. Men kommunisterna gav honom inte fri lejd så som förutsätts vid asyl. Mindszenty bodde på USA:s ambassad i 15 år, 79 % av sitt återstående liv.
På 2000-talet har rollerna blivit ombytta. I dag är det Washington som är förälskad i tyranni. På order från Washington vägrar Storbritannien att ge Julian Assange fri lejd till Ecuador, där han har beviljats asyl. Likt kardinal Mindszenty fastnade Assange på Ecuadors ambassad i London.
Washington förbjuder sina europeiska vasallstater att tillåta överflygning av passagerarplan som för Edward Snowden till något av de länder som erbjudit Snowden asyl. Snowden fastnade på Moskvas flygplats.
I Washington kräver politiker från bägge partier att Snowden ska tillfångatas och avrättas. Politiker kräver att Ryssland straffas för att inte ha kränkt folkrätten, gripit Snowden och överlämnat honom till Washington att bli torterad och avrättad, trots att Washington inte har något utlämningsavtal med Ryssland.
Snowden gjorde USA:s medborgare sn stor tjänst. Han talade om för oss att Washington, trots att det är förbjudet enligt författningen, inrättat ett världsomfattande spionerisystem som uppsnappar varje kommunikation från varenda amerikan och en stor del av övriga världen.
Med andra ord, Snowden gjorde det som det är meningen att amerikaner ska göra - han avslöjade regeringens brott mot författningen och mot medborgarna. Utan en fri press har vi inget annat än regeringens lögner. För att skydda sin lögner från att avslöjas, tänker sig Washington att utrota alla sanningssägare.
Obama-regimen är den mest förtryckande regimen någonsin när det gäller att förfölja skyddade uppgiftslämnare, s k whistleblowers. Uppgiftslämnare skyddas av lag men Obama-regimen hävdar envist att uppgiftslämnare inte egentligen är uppgiftslämnare. I ställer definierar Obama-regimen uppgiftslämnare som spioner, förrädare och utländska agenter. Kongressen, massmedier och föregivet rättskipande myndigheter upprepar de verkställande myndigheternas propaganda att uppgiftslämnare är ett hot mot Amerika. Det är inte den regering som bryter mot och våldtar USA:s författning som är hotet. Det är uppgiftslämnare som informerar oss om våldtäkten som är hotet.
Obama-regimen har ödelagt pressfriheten. En underdånig federal appelationsdomstol har dömt reportern James Risen på New York Times att tvingas vittna i rättegången om en CIA-tjänsteman som anklagas för att ha försett Risen med information om CIA:s komplotter mot Iran. Denna fascistiska domstols dom ödelägger sekretessen och avser att få slut på alla läckor till massmedierna om regeringens brott.
Det amerikaner har fått lära sig under 2000-talet är att regeringen ljuger om allt och bryter mot alla lagar. Utan uppgiftslämnare lämnas amerikanerna i okunnighet medan ”deras” regering gör dem till trälar, ödelägger alla friheter och gör dem utfattiga genom ändlösa krig för Washingtons och Wall Streets herravälde.
Snowden skadade ingen utom lögnarna och förrädarna i USA:s regering. Jämför Washingtons fientlighet mot Snowden med att Bush benådade Dick Cheneys assistent Libby, som tog på sig ansvaret för sin chef för ett brott, avslöjandet av identiteten på en hemlig operativ CIA-agent, gift med en före detta regeringstjänsteman som avslöjat Bush/Cheneys och de nykonservativas lögner om irakiska massförstörelsevapen.
Vad som helst som tjänar den lilla klick som styr Amerika är lagligt, allt som avslöjar brottslingarna är olagligt.
Så är det bara med den saken.

Quelle der schwedischen Übersetzung:
 Quelle - källa - source

Quelle des Originals:


source

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen