Dienstag, 26. November 2013

EU förlorade slaget om Ukraina


Stefan Lindgren
25 november 2013

I torsdags beslutade Ukrainas regering att uppskjuta förhandlingarna om ett associationsavtal med EU. President Viktor Janukovitj föreslår samtidigt trepartssamtal Ryssland-Ukraina-EU.

Av de sex forna sovjetrepubliker som ingått partnerskap med EU har Ukraina, med sina rika mineralresurser, sin stora landmassa och sina 46 miljoner invånare hela tiden varit EU:s huvudmål.

”Regeringens beslut är grundat på ekonomiska skäl”, förklarade Ukrainas premiärminister Nikolaj Azarov i parlamentet radan i fredags. ”Beslutet är dock av taktisk karaktär och ändrar inte våra strategiska mål”, sa han.

Ukrainas ledning har helt enkelt insett att förlusten av marknader i den ryskledda tullunionen skulle vara ett dråpslag för Ukrainas ekonomi. Mer än 60 procent av
Ukrainas export går till det forna Sovjet och den skulle krympa kraftigt vid en EU-association.

Freitag, 22. November 2013

SKANDAL: Makten avlyssnar mer och minskar insynen

Rune Lanestrand

22 november 2013

Politikernas absurda kontroll av medborgarna kompletteras med att riksdagen i går

fattade beslut om att urholka den unika svenska offentlighetsprincipen. Bl a kan all

korrespondens med det toppstyrda och odemokratisk EU hemligstämplas.


Beslutet inskränker allmänhetens insyn i offentliga handlingar och gäller allt

internationellt samarbete. Allvarligt då det är just i dessa sammanhang det

förekommer mest mutor och skumraskaffärer. Det har vi kunnat konstatera tack

vare Wikeleaks och Edward Snowden.Beslutet har märkligt nog inte uppmärksammast särskilt mycket i gammelmedia

trots att det är en av hörnpelarna i mediernas roll som tredje statsmakten.

Om jag inte minns fel är offentlighetsprincipen inskriven i grundlagen. Eller borde

vara det. Regeringsförslaget togs av en stor majoritet bestående av alliansen,

socialdemokraterna och sverigedemokraterna.Beslutet som träder i kraft vid årsskiftet innebär att svenska myndigheter från

årsskiftet också kan besluta om att hemligstämpla dokument som har koppling till

samarbetet i EU som snart är lika långt från folket, korrumperat och odemokratisk

som Högsta Sovjet på sin tid.


källa 

Dienstag, 19. November 2013

USA-senatorer vill hindra OS

Stefan Lindgren

18. November 2013

En grupp amerikanska senatorer har begärt att Internationella olympiska kommittén (IOC) ska ompröva sitt yttrande om den ryska lagen som förbjuder homosexpropaganda bland minderåriga .


Ryska myndigheter har flera gånger förklarat innehållet och bakgrunden till lagen för bl.a. amerikanska kongressmän.

”Lagen diskriminerar inte sexuella minoriteter, dess enda syfte är att skydda barn från olämplig information som kan vara skadlig för människor i deras ålder”, säger
Konstantin Dolgov, som är ombudsman för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprinciper vid det ryska utrikesministeriet.

”Ryssland kommer att välkomna alla idrottsmän och gäster oberoende av deras sexuella läggning”, sade Dolgov.

”Samtidigt förväntar vi oss att våra utländska gäster ska följa den grundläggande olympiska principen att respektera lagarna i värdlandet”.

Samkönade sexuella relationer är fortfarande föremål för åtal i 76 länder i världen. Ryssland är inte ett av dessa länder. Dessutom straffas homosexualitet i vissa länder
med döden.
”Men dessa hårda lagar hindrar inte våra västerländska partners från utveckla fullskaliga relationer med många av dem”, anmärkte Dolgov.

I USA sker det årligen över ettusen brott mot sexuella minoriteter. Människorättsaktivister säger att detta bara är toppen av ett isberg och att många brott helt enkelt inte inkluderas i officiell statistik.

interfaks 15/11

källa