Dienstag, 19. November 2013

USA-senatorer vill hindra OS

Stefan Lindgren

18. November 2013

En grupp amerikanska senatorer har begärt att Internationella olympiska kommittén (IOC) ska ompröva sitt yttrande om den ryska lagen som förbjuder homosexpropaganda bland minderåriga .


Ryska myndigheter har flera gånger förklarat innehållet och bakgrunden till lagen för bl.a. amerikanska kongressmän.

”Lagen diskriminerar inte sexuella minoriteter, dess enda syfte är att skydda barn från olämplig information som kan vara skadlig för människor i deras ålder”, säger
Konstantin Dolgov, som är ombudsman för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprinciper vid det ryska utrikesministeriet.

”Ryssland kommer att välkomna alla idrottsmän och gäster oberoende av deras sexuella läggning”, sade Dolgov.

”Samtidigt förväntar vi oss att våra utländska gäster ska följa den grundläggande olympiska principen att respektera lagarna i värdlandet”.

Samkönade sexuella relationer är fortfarande föremål för åtal i 76 länder i världen. Ryssland är inte ett av dessa länder. Dessutom straffas homosexualitet i vissa länder
med döden.
”Men dessa hårda lagar hindrar inte våra västerländska partners från utveckla fullskaliga relationer med många av dem”, anmärkte Dolgov.

I USA sker det årligen över ettusen brott mot sexuella minoriteter. Människorättsaktivister säger att detta bara är toppen av ett isberg och att många brott helt enkelt inte inkluderas i officiell statistik.

interfaks 15/11

källa

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen