Freitag, 22. November 2013

SKANDAL: Makten avlyssnar mer och minskar insynen

Rune Lanestrand

22 november 2013

Politikernas absurda kontroll av medborgarna kompletteras med att riksdagen i går

fattade beslut om att urholka den unika svenska offentlighetsprincipen. Bl a kan all

korrespondens med det toppstyrda och odemokratisk EU hemligstämplas.


Beslutet inskränker allmänhetens insyn i offentliga handlingar och gäller allt

internationellt samarbete. Allvarligt då det är just i dessa sammanhang det

förekommer mest mutor och skumraskaffärer. Det har vi kunnat konstatera tack

vare Wikeleaks och Edward Snowden.Beslutet har märkligt nog inte uppmärksammast särskilt mycket i gammelmedia

trots att det är en av hörnpelarna i mediernas roll som tredje statsmakten.

Om jag inte minns fel är offentlighetsprincipen inskriven i grundlagen. Eller borde

vara det. Regeringsförslaget togs av en stor majoritet bestående av alliansen,

socialdemokraterna och sverigedemokraterna.Beslutet som träder i kraft vid årsskiftet innebär att svenska myndigheter från

årsskiftet också kan besluta om att hemligstämpla dokument som har koppling till

samarbetet i EU som snart är lika långt från folket, korrumperat och odemokratisk

som Högsta Sovjet på sin tid.


källa 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen