Dienstag, 7. August 2012

Lyssna på Sjöräddningssällskapet


Vad är det för mening med detta? Å ena sidan klagas det att det inte finns pengar till vård, 
pension, barnvård osv och här skall det slängas bort massor med pengar. Det behövs väl några
skyddade arbetsplatser med fina arvoden för släkt och vänner. 
 
Johan P Eriksson 
 
5 augusti 2012

Det vore fel att, som en statlig utredning nu föreslår, flytta ansvaret för sjöräddningen från 
Sjöfartsverket till att bli militärt ansvarsområde.

Svenska sjöräddningssällskapets vd Rolf Westerström är också kritisk. Han menar att civil 
räddningstjänst inte hör ihop med det militära, och att en sammanblandning av uppgifterna på sikt 
skulle kunna minska engagemanget i Sjöräddningssällskapet.

Det vore i sådana fall en stor förlust. 1800 frivilliga sjöräddare över hela landet turas i dag om att 
vara i beredskap dygnet runt för att undsätta nödställda till sjöss. Under förra året gjorde 
Sjöräddningen 3405 utryckningar. Verksamheten utförs helt ideellt och finansieras via donationer 
och medlemsavgifter.

Det skulle kosta staten drygt en miljard kronor att upprätthålla samma höga beredskap som 
Sjöräddningssällskapet gör i dag.

Varför laga det som redan fungerar? 
 
Quelle - källa - source 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen