Mittwoch, 12. Dezember 2012

EU är inget fredsprojekt

Rune Lanestrand

12 december 2012

EU är inget fredsprojekt

utan bildades främst för att behålla Europas kolonier och makten över Afrika. När EEC, EU:s förgångare bildas i mitten av 50-talet skrevs särskilda handelsregler och en kolonial investeringsfond. Avtalet tvångsanslöt halva Afrika men också delar av Västindien och Oceanien till den gemensamma marknaden. Den europeiska gemenskap som bildas 1957 har mer än tre fjärdedelar av sin yta utanför Europa och sträcker sig hela vägen från Rhenflodens utlopp i Atlanten till Kongobäckenet i Afrika.
För att behålla makten bestraffade man med militära insatser de stater i Afrika som frigjorde sig på 60-talet. Politiker som Carl Bildt och andra EU-fanatiker har drivit sin bluff om EU som fredsporjekt medan EU egentligen bildades för att behåla makten över Europas kolonier.
Mer om detta finns att läsa i en mycket intressant artikel DN Kultur, i dag. Eller vad sägs om den här slutsatsen:  "Det är svårt att tänka sig ett större hot mot världsfreden än ett Europa som agerar i blind övertygelse om att det är världsfredens väktare. Som dagens kris visar utgör fredsmyten även ett hot mot freden inom EU självt. De alltmer illavarslande konflikterna både inom och mellan EU-länderna borde alltså signalera att föreställningen om att krig inom unionen, just tack vare EU, skulle vara ett avslutat historiskt kapitel är en farlig villfarelse.”


Här är länken till Runes blogoch till artikeln i
dagensnyheter

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen