Montag, 3. Dezember 2012

Replik: Syriensolidaritet är ingen stöd- organisation för Assad


Malm ger en helt felaktig bild av våra ståndpunkter.

Replik på Fredrik Malms debattartikel "Assad-anhängare bjuds in till Socialistiskt forum", som publicerades den 30 november. Fredrik Malms artikel har även besvarats av ABF Stockholm, under rubriken "Vi har inte varit tillräckligt uppmärksamma".

På Aftonbladet debatt 30/11 kritiserar Fredrik Malm ABF för att under Socialistiskt Forum tillåta ett seminarium under rubriken "Syrien: Lögner, utländsk inblandning och brott mot folkrätten" arrangerat av Syriensolidaritet och FIB-Kulturfronts Stockholmsavdelning. ABF ställde sedan in mötet utan diskussionen med arrangörerna. Malm påstår att mötet ska vara ett hyllningsmöte till Bashar al-Assad.

Han ger en helt felaktig bild av Syriensolidaritets ståndpunkter och av artiklar på Syriensolidaritets hemsida. Malms beskrivning stämmer inte alls. Syriensolidaritet är ingen stödorganisation för Assad.

Syriensolidaritets viktigaste paroller är: Ett fritt, enat och självständigt Syrien; Upphäv sanktionerna mot Syrien; Inget svenskt stöd till krig mot Syrien. Syriensolidaritet stöder FN:s fredsplan, trots alla svårigheter. Vi återger nedan föreningen Syriensolidaritets uppfattning: Inför hotet att Sveriges regering, med stöd av en majoritet av oppositionen i riksdagen, skulle dra in Sverige i ännu ett orättfärdigt angreppskrig under USA:s och Natos ledning startade Föreningen Syriensolidaritet.

Vi menar att det bara finns en väg ut ur krisen i Syrien och det är vapenstillestånd och en förhandlingsprocess, som inte blir lätt. Syrien är en sekulär stat, kanske Mellanösterns enda vid det här laget, ett land med flera religiösa samfund och etniska grupper som måste samsas om makten. Det säger sig självt att motsättningar mellan stora folkgrupper inte kan lösas med militära medel, vilket skulle kunna medföra den ena gruppens övergrepp eller folkmord på den andra eller den andra på den tredje. Ett maktövertagande i Syrien av de fundamentalistiska grupper som idag driver upproret med utländskt militärt och ekonomiskt stöd skulle med all sannolikhet betyda slutet på den sekulära staten och början på ett allmänt religionskrig. Är det just detta USA och Israel önskar uppnå?

Hashim al-Malki, sekreterare i föreningen Syriensolidaritet
Anders Romelsjö, styrelseledamot.


Quelle - källa - source

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen