Freitag, 30. November 2012

Världens största frihandelsblock

Bo Persson 

11/30/2012
   

På ASEAN:s toppmöte i Phnom Penh, Kambodjas huvudstad, den 20 november  beslutade man att dra igång förhandlingar, som om de går i lås,  kommer att ge ett frihandelsområde som omfattar mer än tre miljarder människor. 2015 skall förhandlingarna vara slutförda och då har det gått tio år sedan de första diskussionerna.

Det var ASEAN-länderna  som tog initiativet. Alltså de tio sydostasiatiska stater som är med i denna frihandelsorganisation: Filippinerna, Brunei, Indonesien, Vietnam, Kambodja, Laos, Singapore, Malaysia, Thailand och Burma (Myanmar). Men med i förhandlingarna är också de sex stater som ASEAN redan har bilaterala frihandelsavtal med: Japan, Syd-Korea, Kina, Indien, Australien och Nya Zeeland.  Och Regional Comprehensive Economic Partnership är arbetsnamnet (RCEP).

Jag kan inte se att svenska media har rapporterat något om detta och inte heller om att den amerikanske presidenten för att sälja in sin konkurrerande frihandelsidé TPP (Trans-Pacific Partnership) också var i Phnom Penh den 20 november. Jag säger "konkurrerande" eftersom USA inte har tillträde till RCEP och Kina inte till TPP.

Nu kom det inte så många till den amerikanske presidentens TPP-träff och det har väckt stor uppmärksamhet i USA. Man talar om en vattendelare. Fram till den 20 november levde vi fortfarande i den amerikanska tiden. Nu lever vi i den post-amerikanska.  


Quelle - källa - source
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen