Sonntag, 25. November 2012

Han Suyin dödEinar Schlereth

översatt från tyskan: Stefan LindgrenJag har läst några av de dödsrunor som tillägnats denna stora kvinna, författare och läkare, som dog i Lausanne den 2 november i 96 års ålder. För vad media och deras experter har tagit fram är häpnadsväckande.
I de flesta dödsannonser - New York Times är symptomatisk - nämns filmen "
Love Is a Many-Splendored Thing“ med William Holden och Jennifer Jones, en riktig amerikansk snyftare. Filmen bygger på  Han Suyins mycket uppriktiga roman "A Many-Splendored Thing" (på tyska: "Många-Splendored Thing"). En engelska "hjälpte" henne att "tvätta" manuset som sedan tvättades ytterligare av amerikanerna för filminspelningen, ett förfarande som påminner om bröderna Grimm, som tvättade folksagor rena från uttryck ur folkets otvättade mun.
Han Suyin tog avstånd från den färdiga filmen.Vidare nämns åtminstone hennes biografier om Mao Zedong och Chou En-lai - men inte hennes bok om Lhasa, dit hon kom tio år efter den brittiska paret Roma och Stuart Gelder. Både Gelders och Han Suyin har grundligt avslöjat de grova lögnerna i våra medier som skrattretande. Men hennes politiska böcker togs inte på allvar av experterna. De rynkade på näsan och New York Times citerar följande omdöme: "Han Suyin var en omodern servil smickrare".

Det syftar på att hon inte instämde i kören av fördömande av kommunisterna, Mao och kulturrevolutionen
. Och dessutom, vad förstår väl kvinnor om politik! Den uppfattningen var inte för alltför länge sedan vanlig hos oss.
Men det fanns ett antal kvinnor som skrev lysande böcker om den kinesiska revolutionen.
Förutom Han Suyin kan man nämna Anna Louise Strong, Maria-Antonietta Macciocchi, Eduarda Masi och Anna Wang. Jag tror att kvinnor rentav förstod den kinesiska revolutionen  bättre än män, eftersom de också förstod att det handlade om den "andra halvan av himlen" - kvinnorna.  Mao Zedong hade redan i ung ålder, såsom Han Suyin betonar, både teoretiskt och praktiskt verkat för kvinnornas sak. På hans initiativ skickades ett antal kvinnor  till Frankrike för att studera, "eftersom kvinnorna är lika kapabla som män och har enormt inflytande på utvecklingen av ett samhälle, de är också ... mycket pålitliga och ansvarsfulla."Den bästa artikel jag har hittat är på engelska Wikipedia. Alla andra dödsrunor kan man tyvärr glömma, även kinesernas. China Daily bidrar åtminstone med ett bra citat från författaren Frank Chin, som sade att Han Suyin var en av de få som har skrivit "... kunnigt och äkta om kinesiska sagor, kinesisk hjältetradition och historia ...".Detta kan man man bara energiskt instämma i. För sådana böcker som "Morgonens flod", "Vinden kring tornet" - båda om Mao, liksom hennes biografi över Chou Enlai, samt "Lhasa. Den öppna staden" och "Kina år 2001" bedrev hon  omfattande studier i Kina, läste tusentals dokument och genomförde otaliga intervjuer. Som halvkines (mamman var belgiska)  kunde hon Kina och var definitivt mer kompetent än de flesta västerländska experter.Att hon inte fick det erkännande hon förtjänade tog hon med ro. Mot slutet av sitt liv, sa hon i en intervju med Washington Post: "Jag är rädd för att vissa människor inte förstår mitt beteende. Men det spelar ingen roll. Om en miljard kineser gillar mig och anser att jag har gjort rätt, så jag bryr mig inte om några utlänningar som inte förstår mig. "
Även om det idag bara finns ett fåtal personer som är intresserade av revolutionen i allmänhet och för den kinesiska revolutionen i synnerhet kommer detta att ändras en dag.

Den d
agen kommer säkert du man inser att Mao var 1900-talets största tänkare och revolutionär på samma sätt som Marx var 1800-talets. Då kommer även en kvinna som Han Suyin att få sin rättmätiga plats i historien.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen