Montag, 19. November 2012

Pussy Riot och tysk dubbelmoral

”Den som avsiktligt och grovt stör gudstjänsten eller en gudstjänstlig akt i någon i landet bestående kyrka eller eller på annat ställe där en gudstjänst sker i annat religionssamfund förövar skymfande ofog, skall straffas med fängelse upp till 3 år eller böter.”

Här handlar det inte, som man skulle kunna mena, en repressionslag från det feodala självhärskardömet Ryssland, på vilken grund punkbandet Pussy Riot under världspressens upprördhet dömdes till straffläger, utan citatet kommer från paragraf 167 (Störande av religionsutövning) i den tyska strafflagen. Det är heller inte så att denna §167 inte spelar någon roll längre i rättspraxis, utan liksom förr döms brottslingar på denna grund.

Det berättade Welt-Online för ett par år sen om ett fall, då fängelsestraff utdömdes för kyrkostörare, nämligen för oväsen i Hedwigskatedralen och i Mariakyrkan fick Andreas Roy fängelse i 17 månader och Christian Arnhold i 10 månader.

Medlemmarna i bandet Pussy Riot dömdes däremot som bekant till 2 år för ett uppträde i Frälsarkatedralen i Moskva.
Tidningen Kölner Anzeiger den 19.08.2012 lämnar en aktuell komplettering:

”Chock under bönen: Tre maskerade sympatisörer till Pussy Riot stormade in i Kölndomen i brokiga kostymer under söndagsmorgonens gudstjänst. Som polisen i Köln meddelar kommer de störande att få stå till svars för brott mot församlingslagen, hemfridsbrott och störande av religionsutövning... Domprost Norbert Feldhoff tillkännagav att att en aktion som Pussy Riots också i Kölnerdomen får konsekvenser... Juridikprofessorn Ansgar Hense hänvisar till straffsatsen för störande av religiös akt till fängelse i högst 3 år eller böter.”

Dessa exempel skulle i sig räcka för att avslöja att Tyskland talar med kluven tunga i religiösa angelägenheter. Men det återstår ännu värre.

Pussy Riot har nominerats till Lutherstädernas pris ”Det Oförskräckta Ordet”. Det beslutade den 24 okt Wittenbergs kommunfullmäktige.. …...Priset är på 10 000 euro och skulle därmed ära kvinnorna för deras mod och oförskräckthet.

Som tur är har dock Wittenbergs invånare gjort motstånd. Så har ”Medborgaralliansen” krävt att nomineringen ska upphävas. Det har kommunalråden i staden Wittenberg avvisat. Bland företrädare för kyrkan bedöms fallet kontroversiellt. Prosten Siegfried Kasparick förklarar att med denna nominering gör Wittenberg sig ”löjligt”.

Uppträdandet i Frälsarkyrkan har sårat människor och deras religiösa känslor. Också teologen Friedrich Schörlemmer företräder åsikten att en Lutherstad inte skall ära en ”hädelse”. Punkbandet har med sina texter provocerat på fel ställe.

Ungdomsprästen Lothar König i Jena hälsar däremot nomineringen enligt uppgift i Mitteldeutsche Zeitung. Punkbandet är en ”ikon för den globala frihetsrörelsen”. Deras uppträdande var en modig aktion som ”förtjänar respekt”. I november ska en jury besluta om förslagen från de 16 Lutherstäderna. Priset ska utdelas i april 2013 för nionde gången. Det ska hedra personligheter, ”som har visat civilkurage i reformatorn Martin Luthers (1483-1546) anda”.

Jag tror att Luther vänder sig i sin grav när en religion och även ett land som Tyskland, som egentligen borde vara troget humanistiska traditioner, så skamlöst förlöjligas!

14 november 2012Brigitte QueckAktivist i Mütter gegen Krieg (Mödrar mot krig) i Berlin/Brandenburg
Orginaltext: http://einarschlereth.blogspot.se/2012/11/pussy-riot-und-die-doppelzungigkeit.html

Den relevanta svenska lagparagrafen lyder:

 "Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsutövning,
vigsel, eller begravning eller dylik akt.......dömes för störande
av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller
fängelse i högst 6 månader".

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen