Samstag, 17. November 2012

Israel är sin egen värsta fiende

Rune Lanestrand

17. November 2012

Inte en gång till tänker jag när Israel åter beskjuter och urskiljningslöst dödar palestinier i Gaza. Skyddslösa människor som lever under mycket svåra förhållanden.

Inte bara i den blinda, israelfrälsta Bonnierpressen är rapporteringen snedvriden. T ex säger man och skriver ofta att israeler har mördats medan palestinier omkommit.

Faktiskt ett litet genombrott i den partiska rapporteringen i gårdagens P1. Jag tror det vara Cecilia Uddén som bröt med det politiskt korrekta, tog bladet från munnen och sa rakt ut att Israel bedriver apartheidpolitik på Västbanken och i Gaza. Hon använde även uttrycket koncentrationsläger.

Nu måste vi på alla sätt bilda opinion mot detta ofattbara barberi som den Israeliska regeringen, med USA:s goda minne, ständigt gör sig skyldig till mot palestinierna. Den tysta diplomatin duger inte längre. En handelsbojkott skulle visa hur allvarligt Sverige ser på Israels krigspolitik. Kristna fredsrörelsen har länge uppmuntrat sina medlemmar till att vi inte ska köpa varor från Israel.

Hur föreställer sig den styrande högerkoalitionen i Israel att de ska få några som helst sympatier från omvärlden när de driver en politik som för tankarna till den tidigare apartheidregimen i Sydafrika. Den nuvarande regeringen i Tel Aviv utgör, anser jag, på sikt ett långt större hot mot sitt eget folk än vad palestiinerna utgör.


Quelle - källa - source

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen