Montag, 27. Januar 2014

LRF viker sig för GMO-lobbyn

Hoppas vi kan organisera en riktig stor demonstration. Men vi måste få böderna med oss - de riktiga bönder och inte de aktiespekulanter och GMO-kompisar. Och det måste också spridas resultaten av GMO-foder (cancer-framkallande), jordförstörelsen och utrotning av fåglar och insekter. Var är förresten naturskyddsförbundet - är de också redan köpt av MONSANTO?

GMO food is good for you!

Rune Lanestrand

27 januari 2014

”Det är dags att ompröva GMO-friheten”skriver LRF:s vice ordförande Thomas Magnusson i en debattartikel i LAND. Han ser inga nackdelar med att odla GMO-grödor eller använda genmanipulerat foder till djuren. Samma uppfattning framför centerns talesman i jordbruksfrågor, riksdagsman.Staffan Danielsson.
Detta är ett fullkomligt dråpslag mot den hittillsvarande svenska linjen om LRF får med sig de branscher som har ingått en överenskommelse med GMO-förbud vid produktion av fläsk, nötkött, matfågel, ägg och mjölk.
LRF är i dag inte på minsta sätt representativ för jordbruket och landsbygden då riksstyrelsen med några få undantag består av mäktiga jordägare med stora djurfabriker och spannmålsodling på arealer som varierar från Magnussons 150 hektar åker till Carl Wachtmeisters 566 hektar och drygt 1000 (ettusen)hektar skog. Medelarealen åker i Sverige är 45 hektar. För skog 40. LRF-lobbyn tänker bara kortsiktigt på sitt eget företag.
Det är landsbygdens överklass som styr LRF i dag. Precis som i alla andra gamla folkrörelser som bildats av solidaritet av småfolket har grundarna inget som helst inflytande längre. Nu är det de som med statligt stöd köper upp gårdar, spekulerar i fastigheter, aktier och fullkomligt struntar i att landsbygden avfolkas som har makten och kanalerna in till riksdag, regering och myndigheter. Där ger LRF beslutsfattarna en helt falsk bild av landsbygden och jordbrukets problem. Större jordbruk, större djurfabriker och ett mer intensivt gift- och kemijordbruk är LRF:s mantra. LRF-lobbyn tänker bara kortsiktigt på sitt eget företag.
Trots att de vet att för varje kalori livsmedel som produceras i det ”högeffektiva” industrijordbruket går det åt 10 ggr så mycket energi. På 50-talet räckte det med en halv kcal för att producera 1 kcal mat. LRF-lobbyn tänker bara kortsiktigt på sitt eget företag.
Mindre oljeberoende, mer arbetsintensiva ekologiska småbruk som ger en levande landsbygd och rimliga villkor för både människor, djur och natur och sunda livsmedel finns i dag inte på LRF:s karta. Trots att detta är det enda realistiska alternativet till dagens oljedrogade miljöförstörande storjordbruk som är ytterst sårbart och ekologiskt ohållbart i längden.
Det är också detta kapitalstarka skikt som är mycket mer direktörer än bönder som är representerat i EU och i internationella bondeorganisationer. Thomas Magnusson är t ex vice ordförande i den europeiska jordbrukskooperativens intresseorganisation, Cogeca. Inte konstigt att 80 procent av EU:s miljardbidrag till jordbruket går till de största jordägarna.
LRF Ungdom är efter stipendier och studieresor till Monsanto i USA helt blinda för miljön och farorna med GMO. De driver på LRF för att säga ja till GMO. Nu håller de på att lyckas. Då är det bara alla som vill ha GMO-fria livsmedel som tillsammans med den majoritet bönder som är emot GMO i foder och i odling som nu kan sätta stopp för Monsanto och Co.


källa

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen