Mittwoch, 8. Februar 2017

Peter Hultqvists Stilla statskupp


Stefan Lindgren

7 feb. 2017


Peter Hultqvist vill gå till historien som den som slutligt begravde
alliansfriheten. Här ett resultat av Sveriges första krig sedan
Carl XIV Johans dagar.
Finland och Sverige överväger att gå med i den brittiska elitstyrkan JEF, Joint Expeditionary Force.

Det har man tänkt ut är en listig väg att koppla på det svenska
försvaret bakom Nato:s bandvagn utan att behöva genomgå
uppslitande Nato-debatt eller folkomröstning.

En stilla statskupp mot den svenska hävdvunna neutraliteten.Den brittiska expeditionsstyrkan började bildas 2012 och ska i en
första etapp uppgå till 10 000 man. Den är avsedd att användas
ensam eller till stöd för Nato, EU eller FN-uppdrag var som helst
i världen.

Styrkan ska innehålla flyg och marina enheter, liksom marktrupper,
och kommer att ledas av brittiska befälhavare. Övriga deltagare
bidrar med specialiserade trupper och enheter.

Enligt en avsiktsförklaring från Danmark, Estland, Lettland,
Litauen, Nederländerna och Norge ska JEF att vara i full drift
före 2018, men styrkan kan redan användas vid behov.

Försöket att dra in Sverige och Finland i detta projekt bygger på de
"lyckade" erfarenheterna med Afghanistankriget - ett sexton år
långt Nato-krig som resulterat i att anarki råder i stora delar av Afghanistan.
Förutom de omätliga mänskliga och ekonomiska värden
som gått till spillo.

När Sverige lockades med ISAF skedde det genom en direktkontakt
mellan brittiska försvaret och Sveriges dåvarande
försvarsminister Björn von Sydow. Under förespeglingar om att det
rörde sig om ett FN-uppdrag beviljades den första styrkan, som
skulle samverka med britterna i Afghanistan. Först så småningom
framkom det att det hela var en Nato-operation utan handfasta
tillstånd från FN.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist är entusiastisk över
planerna på att gå med i mini-Nato JEF.

Han har (precis som skedde före Afghanistankriget) fått ett
"särskilt meddelande" från den brittiske försvarsministern där
fördelarna med JEF-anslutning målas upp.

Det hela börjar på mygelvägen och är tydligen tänkt att
fortsätta så.

Istället för att ställa de självklara frågorna om ett
JEF-samarbete tycks Hultqvist se det hela som ett sätt att få med
de borgerliga på en mini-Nato-lösning.

JEF blir ett mini-Nato i Nato, men vad är syftet med en sådan
uppdelning, borde Hultqvist fråga sig: Vad är meningen med att
utesluta Frankrike och Tyskland, de båda länder som konsekvent
ställde sig utanför Irak-invasionen?

Vad är den utrikespolitiska innebörden av att Sverige ska staga
upp en brittisledd styrka i ett läge där britterna lämnar EU och
istället ska göra sig till "den transatlantiska länkens"
brohuvud, USA:s viktigaste lydstat i Europa?

Vad blir förhållandet mellan JEF och Nato när den överväldigande
delen av de ingående trupperna är underställda Nato:s
överkommando?


Peter Hultqvist säger att ett regeringsbeslut i frågan är aktuellt
först när Försvarsmakten kommit med underlag och när frågan diskuterats
med Finland.

Här är inte tal om att lyssna med svenska folket.

Supermyglaren Hultqvist fortsätter energiskt sin väg till
herostratiskt ryktbarhet, att skriva in sig i historieböckerna
som den som slutgiltigt begravde den svenska alliansfriheten.Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen