Freitag, 24. März 2017

Öppet brev till Isabella Lövin (MP), Sveriges vice statsminister


IrakSolidaritet

Öppet brev till Isabella Lövin (MP), Sveriges vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, angående Sveriges långsiktiga stöd till Irak

Sigyn Meder, ordförande i IrakSolidaritet
Pressmeddelande 
Mar 22, 2017 14:21 CET


Bästa Isabella Lövin!

Du har nyligen kommit hem från Irak där du bl.a. diskuterat Sveriges långsiktiga biståndsstrategi till Irak med olika irakiska företrädare.

I Falluja kunde du konstatera den stora förstörelse staden åsamkats under de gångna åren av strider mot IS. Falluja låg i ruiner när irakisk militär erövrade den sommaren 2016. Behoven av återuppbyggnad är enorma. Du besökte även ett sjukhus i Falluja och kunde där konstatera stor förstörelse.

Föreningen IrakSolidaritet har följt Falluja under åren av ockupation. År 2004 angrep USA staden i två stora angrepp i april och november. USA angav terroristen Al-Sarqawi som förevändning för ren kollektiv bestraffning av stadens civilbefolkning med 1000-tals döda och stor förstörelse som följd.

Representanter för Fallujas befolkning vände sig i ett rörande brev till FN:s generalsekreterare och bad om hjälp för att inte bombas. Ingen hade sett al-Sarqawi och man lovade döda honom om han dök upp.

Falluja hade gjort sig ett namn som motståndsstad mot ockupationen. Motståndet uppstod när USA intog en skola och gjorde om den till militärbas i mars 2003. Föräldrar och barn demonstrerade fredligt utanför skolan, när USA öppnade eld och sköt ihjäl 17 barn och föräldrar. Därefter kom angreppen på staden. Det handlade snarare om att tillintetgöra motstånd.

USA använde vid angreppen kemiska vapen mot civilbefolkningen: såväl utarmat uran som vit fosfor. Efter nio månader föddes allt fler barn med svåra missbildningar av en art som läkarna inte sett tidigare.

2007 blev dr. Samira Alani ansvarig för den avdelning där många av dess barn föddes. Hon förde noggrann statistik, beskrev och fotograferade barnen och publicerade det skrämmande resultatet.

Hon deltog i forskning om orsakerna till dessa missbildningar med andra fristående forskare. IrakSolidaritets Fallujainsamling har bidragit till forskningen som skett med insamlade medel.


Denna och annan forskning tyder på att uranvapen är orsak till långsiktiga hälsoproblem för befolkningen. Även cancer- och neurologiska sjukdomar har ökat dramatiskt i Falluja, Basra, Bagdad, Hawija och andra drabbade städer. Även USA-veteranerna har drabbats mycket hårt.

Det går att läsa en hel del om det, men uppenbart är att forskningen om dessa frågor i stor utsträckning tystas ner. Miljömagasinet hör till de tidskrifter som publicerat artiklar i frågan.

Fredliga protester under 2013 och tidigare slogs ner med stort våld. Det ledde slutligen till visst väpnat självförsvar. IS lyckades ändå infiltrera staden och kontrollera de flesta infartsvägar. Civilbefolkningen kunde hållas som gisslan.

Med motiveringen att IS kunnat ta sig in i Falluja, började regeringen att bomba staden i januari 2014 och USA började bomba i augusti samma år.
Under perioden av strider om staden, bombades eller raketbesköts Falluja allmänna sjukhus 41 gånger. Stora delar av personalen flydde och några kvarvarande läkare försökte med stor svårighet att behandla akuta skador. Flera tusen civila, varav många kvinnor och barn dödades under denna tid. Kropparna räknades in på sjukhuset och en för oss bekant läkare publicerade statistik. Skrämmande statistik.

Nu bombas Mosul av USA-koalitionen sedan augusti 2014 med ett ökande antal civila som dödas och stor förstörelse som följd. Är detta "befrielse"? Det är nog en motiverad fråga. Det är helt uppenbart kollektiv bestraffning - ett krigsbrott.

Vi hoppas att det långsiktiga svenska biståndet till Irak ska ge starkt ökad humanitär hjälp och hjälp att bygga upp det som raserats.

Med detta brev vädjar föreningen till dig och ditt starka miljöengagemang att stödja uppbygget av dr. Samiras avdelning på sjukhuset, Fallujah Maternity and Children Teaching Hospital. Värdefull och nödvändig utrustning förstördes.
Vi vädjar även om stöd till forskning om uranvapnens skadlighet. Kampanjer pågår i FN för att förbjuda dessa vapen.

Stora områden av Irak är bokstavligen förgiftade. Barn leker med utbrända tanks, andas in partiklar och blir sjuka och det är en långsiktigt pågående, förödande förgiftning, skadlig för folkhälsan. Kvinnorna och barnen drabbas värst. Dessa vapen måste förbjudas. [Vit fosfor är redan förbjudit.]

Där det går, måste marken rensas! Det är vår uppfattning att USA måste betala skadestånd, men hela världen måste hjälpa till.

Det är vår förhoppning att Sverige ska engagera sig starkt i denna fråga!
Föreningen kan bidra med länkar till forskniOffener Brief an Isabella Lövin, Schwedens Vize-Ministerpräsidentinng och artiklar.

Vänligen

Sigyn Meder, 
ordförande föreningen IrakSolidaritet

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen