Freitag, 29. März 2013

Protest mot Arabförbundet


Stefan Lindgren
28 mars 2013

Moskva anser att Arabförbundets beslut att överlämna Syriens officiella plats i Arabförbundet till den väpnade oppositionens företrädare är olagligt och strider
mot FN-stadgan.

”Förbundets beslut är olagliga eftersom Syriens regering alltid har varit och förblir den enda lagliga representanten för staten”, står det i en kommentar av det ryska
utrikesministeriets officiella företrädare Aleksandr Lukasjevitj.

Lukasjevitj hävdade också att förbundets beslut strider mot principerna för en fredlig politisk lösning som anges i Genèvekommunikén från den 30 juni 2012, som
undertecknats av världens stormakter med deltagande av Arabförbundets generalsekreterare och några av organisationens medlemmar, däribland Qatar.

Den kommunikén säger att en överenskommelse måste nås mellan den syriska regeringen och oppositionsgrupper. Den tillåter inte “att någon struktur, vars legitimitet godkänts av yttre krafter, installeras mot den lagliga syriska regeringen”, sa Lukasjevitj som också påpekade också att Arabförbundets beslut underminerar medlaren Lakhdar Brahimis mandat.

Publicerat av russia today 26/3

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen