Montag, 1. April 2013

ANDRA BILDER FRÅN KAMBODJA

Jan Myrdal

fredagen den 22:e mars 2013    ANDRA BILDER FRÅN KAMBODJA
Det var på kvällen i går, den 21 mars 2013, som den döde Ieng Sary kremerades inför de många sörjande i Malai, Banteay Meanchey-provinsen i nordvästra Kambodja.

    Om detta finns mycket i särskilt sydostasiatiska medier. Men jag har inte sett något  i svenska medier. Det är inte märkligt; de är följsamt officiella och en rapport från Malai vore dem politiskt olämplig. Ty i ceremonien deltog tusentalet (efter Bangkok Post) sörjande, inte bara släktinga och vänner utan politiska kamrater och därtill  medarbetare från Demokratiska Kampucheas (Pol Pot alltså) tid. Guvernören i Pailin, Y Chhiengh, en mångårig kamrat från DK:s armé,  tände bålet.


Ieng Vuth, Ieng Sarys son ber vid faderns kista.
Visst kände jag Ieng Sary även om det var hans hustru Ieng Thirith som var min och Gun Kessles mångåriga nära vän och att jag i solidaritetsarbetet efter Vietnams invasion politiskt hade mer att göra med Khieu Samphan. Om allt detta liksom om Kambodja/Kampuchea har jag publicerat en hel del under de senaste trettiosju åren. Det finns tillgängligt på nätet, antikvariskt, i vissa fall som restupplagor genom Jan Myrdalsällskapet.

Ieng Thirith, nu rullstolsbunden vid mannens kremeringsceremoni.

Ieng Thirith hade skrivit till mig när jag föreslog att komma till processen mot henne och de andra kamraterna. "A friend in need is a friend in deed" skrev hon men menade att jag inte borde komma. Det tjänade ingenting till och vore farligt för mig.

    Att jag inte är överens om det som allmänt skrivs och sägs om Kambodja och särskilt om Demokratiska Kampuchea i de officiella medierna i stater av vårt slag är väl känt. Jag var ju där. Före Demokratiska Kampuchea, under DK-tiden och efteråt i guerillaområdet. Blodigt var det och sannerligen inte någon tebjudning. Men den hos oss officiella sanningen är lika falsk som annan officiell sanning. Dels rör den sig om vad Khieu Samphan inför rätten kallade amsagor, alltså faktiska felaktigheter, dels styrda politiska skenbilder. Kom ihåg att Demokratiska Kampuchea hade alla dåtidens stora propagandacentraler i Vatikanen, Washington, Moskva  och därtill den forna kolonialmaktens mot sig. Till det kom att det fanns starka millenaristiska inslag i DK:s politik - som i andra liknande revolutionära rörelsers alltifrån Thomas Münzers och Taipings till Mau Mau; något som särskilt akademisk "vänster" i vår typ av samhällen alltid haft svårt för.

Men om det har jag skrivit mycket. Här vill jag blott ge några bilder tagna från sydostasiatiska medier om ceremonierna när Ieng Sary kremerades. Bilder som visar något annat än det publiken i våra länder matas med.

Quelle - källa - source

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen