Donnerstag, 24. April 2014

Den vackraste och djupaste metron i världen


Einar Schlereth
23 april 2014
 Stationerna ligger ofta langt ifran varandra
Vem hade trodd detta? Även Wikipedia säger det till min förvaning. När jag stod första gangen pa rulltrappen och ingen änea i sikte kunde jag knappt fatta det. Tre trappar full av människor. Alla tre är i gang under rusningstiden, annars bara tva.

Under tiden har jag informerat mig lite mera. St Petersburg byggdes ju av Peter den store pa sumpmark pa en ort där svenskarna hade redan byggd en liten stad med fästning (om historien titta här). Liksom i Venedig maste en stor del byggas pa palar. För att na fast mark resp. sten maste man gräva ner sig till 70 m i genomsnitt och den nyaste linjen 5 även till 102 m.

Ingen ände i sikte ...
Första linjen byggdes 1955. Emellanat har systemet vuxit kraftigt. Nätet bestar av 2013 med fem linjer och totalt 113.6 km och 67 stationer. Dagligen transporteras 2.8 milj. människor och 1.02 miljarder arligen. Metron i Petersburg gällar som en av de arkitektoniskt vackraste i världen." (Wikipedia)

Dock utöver de stora tekniska problemen och svarigheterna fanns ocksa politiska och naturliga. Framförallt har världskriget och den 900 dagar tyska belägringen med samtidiga ständiga bombardement och luftangrepp förorsakat ett lang uppehall i utbyggnaden. Men de färdiga tunnlar var naturligtvis perfekta skyddsrum.

Ingangerna bestar ofta utav väldigt stora haller.
Senare ür 1995 blev de tva stationer Ploschtschad Muchestwa och Lesnaja översvämmat genom en underjordisk flod. Skadorna kunde inte repareras. Istället byggdes en helt ny tunnel pa omvägor. Och 2004 kunde den normala trafiken aterupptas.

Detta hade slukat massvis med pengar och helthetsplanen blev mycket försenat. Sen kom den ekonomiska nedgangen under suputen Jeltsin och dessutom byggdes under kalla kriget metrosystemet om till atomsäkra skyddsrum. "Som i Moskva installerades vid rulltrapparnas fot tjocka lock som kunde stänga hela nätet hermetiskt. Förrad och ventilationssystem integrerades ocksa." (se Wikipedia)

För första gangen upplevde jag "slutna stationer". Vad är detta? Nja, man kommer ner och där finns inga spar. Men mysteriet löses snabbt när ett tag kom danande in. Da öppnas väggarna precis framför tagingangerna. Det sägs att det gjordes för passagernas säkerhet. Visserligen men dessutom (utan att säga det) för självmördarnas säkerhet gentemot sig själv.För inte sa länge sen finns 'smart cards' att köpa som läses in eletroniskt och som efterat spärras i tio minuter sa att inte ett svärm av vänner följer med.


Med vänliga hälsningar fran det soliga St. Petersburg fastän det kommer en jävla iskall vind fran Sverige.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen