Donnerstag, 10. November 2011

Forskare och läkemedel-företag genomför mänskliga experiment i Afrika


Farid Zakaria den 7 November 2011

En ny rapport kritiserade framträdande institutioner och läkemedel-företag som Pfizer, Columbia University, Johns Hopkins University och Population Council för sin inblandning i oetiska och olagliga mänskliga experiment.

I rapporten, som kallas "icke-samtyckande forskning i Afrika: Outsourcing av Tuskegee" med avseende på Tuskegee, Alabama, där olagliga mänskliga experiment 1932-1972 med amerikanska Public Health Service (Public Health Service) utfördes. I detta experiment observerades 600 fattiga svarta amerikaner i en studie om utvecklingen av obehandlade syfilis. Några av männen blev avsiktligt infekterade med syfilis och nekades all healing. Tyvärr, säger rapporten, blev ingen för detta brott mot mänskligheten ställt inför rätta.

Den nya rapporten visar detaljerad mänskliga experiment, som genomfördes av amerikanska forskare och läkemedelsföretag med afrikaner, som vanligtvis inte hade någon utbildning var fattiga och omedvetna om sina rättigheter. De människor lämnas ofta i tron att de får medicinsk behandling från statliga myndigheter hälsa eller genom hälsoministeriet.

Dessa metoder påminner om de fasansfulla experiment som genomfördes av forskare från USA på 40-talet i Guatemala, där hundratals Guamalteker inficierades med könssjukdomar utan deras tillåtelse eller information. Förra året, bad Obama formellt om ursäkt till Guatemala för dessa experiment.
Mänskliga experiment regleras i USA av Office of Research Integrity och olika etiska forskningsinstitut. Många afrikanska länder har inga sådana institutioner. Och om de finns, då är inte oberoende och styrs av korrupta regeringstjänstemän.

Vid en HIV-experiment, som sponsrades av Gilead Sciences, Center for Disease Control och Bill och Melinda Gates Foundation och genomfördes av Family Health International, blev medborgare i Kamerun informerad om experimentet på engelska, även om många bara förstår franska och är analfabeter. Fem kvinnor inficierades med HIV, men fick inga antiretrovirala läkemedel.
I ett annat experiment i Nigeria, som genomfördes av Pfizer-läkarna fick barn sprutor med ett antibiotikum - Trovan kallad - under en Miningitis epidemi, utan medgivande från sina familjer och utan information om biverkningar och syftet med försöket. Elva barn dog och många blev förlamad.

I Sydafrika och Namibia blir HIV-positiva mödrar rutinmässigt steriliserad utan deras tillstånd. Länder som använder sådana metoder är kända för att ta emot pengar till och incitament i form av lån från USAID och andra hjälporganisationer. 

I rapporten sägs att amerikanska forskare och läkemedelsföretag bröt mot lagen och protokoll från Helsingforsdeklarationen (1964) och Belmont rapporten, som föreskriver etiska riktlinjerna för mänskliga experiment.
Dessutom blir resultaten av oetiska och bedrägliga experiment i USA och Europa "tvättad" genom systemet av kolleger-kontroll. Många av de "kollegor", som kontrollerar experimenten, är själva involverade i oetiska beteenden. Andra fruktar möjligheten av professionell alienation när de öppnar munnen.

Författarna gör flera förslag för att stoppa denna praxis. De omfattar kongress-utfrågningar, så att ärendet kommer att göras tillgängliga för allmänheten, liksom nya lagar för att se till att läkemedel inte blir godkända av FDA [för godkännande av läkemedel i USA. D. OB.] om inte forskningen uppfyller etiska principer.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen