Mittwoch, 9. November 2011

Peru stoppar GMO-grödorMedan EU:s tjänstemän och politiker inte insett de stora miljö-och hälsoriskerna med GMO-grödor utan sitter och prövar nya godkännande har parlamentet i Peru förbjudit odling av GMO-grödor i 10 år.
Samtidigt har Limas stadsfullmäktige förklarat att huvudstaden (med 8 miljoner invånare) ska ”vara fri från genmodifierade grödor.” Borgmästaren Susanna Villarán kommer också att inleda en kampanj för att informera invånarna om vilken negativ påverkan genförändrade livsmedel har på hälsa och miljö.
I motsats till i Sverige där LRF och landsbygdsminister Eskil Erlandsson är positiva till GMO-grödor säger de peruanska bönderna nej.
Beslutet i Perus regering och i Lima är en ”hyllning till Perus bönder som förser landet med livsmedel från vår rika biologiska mångfald” säger ordföranden i Conveagro (LRF:s motsvarighet) När hörde vi ledande LRF-are tala om biologisk mångfald. Nej där härskar enfalden liksom i landsbygdsdepartementet och på Jordbruksverket i Jönköping.
Den peruanska journalisten Cecilia Remón berättar att det finns en bred uppslutning kring den peruanska kampen mot GMO. Inte bara småbönder, som i andra länder slås ut av genmodifierade grödor,utan även kockar, exportföretag, agronomer och läkare stöder kampen.
Bönderna har också gott stöd av den nyvalde presidenten Ollanta Humala som är indianättling. Det är också bland de indianska småbönderna som GMO-motståndet är som störst.
Hur kan det komma sig att de flesta storbönderna i LRF som många är både lantmästare och agronomer ändå inte inser de uppenbara riskerna med GMO? Det är funderar jag mycket över. Beslutet i Peru är mycket glädjande. Kanske går det ändå att stoppa GMO-galenskapen.
Rune Lanestrands artikel ligger här.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen