Mittwoch, 6. Februar 2013

FÖRDÖM ISRAELS KRIGSHANDLINGAR MOT SYRIEN!

FÖRDÖM ISRAELS KRIGSHANDLINGAR MOT SYRIEN!

Israel bombade Syrien den 30 januari. Inget riksdagsparti har uttalat sig mot bombanfallet. Det innebär att de accepterar att ett land bombar ett annat i strid mot FN:s grundprinciper.

Israels bombanfall mot Damaskus föregicks av ett möte mellan militärer från USA och Israel dagen innan. Den USA-ledda alliansen av olika västmakter och reaktionära arabstater tränar, leder och beväpnar fundamentalistiska, delvis al-Qaidaanslutna islamister som spränger bilbomber, dödar de som stöder regeringen eller har en annan tro, liksom i Mali. Strategin är gammal och kallas "Unconventional Warfare" och innebär även strategisk desinformation, vid sidan av krig via ombud. Syrien har en liten militärbudget jämfört med grannländer som Saudiarabien, Turkiet, Israel men framställs ändå som ett militär hot. En del av desinformationen är återkommande anklagelser om massakrer och ”kemiska vapen”, som visat sig sakna belägg. Talet om hotet från "kemiska vapen" påminner om USA:s propaganda inför Irakkriget med det påhittade hotet från "massförstörelsevapen". Illegala sanktioner med svenskt deltagande har satts in mot Syrien.

Och inget av riksdagens partier har tagit avstånd från det USA-stödda kriget mot Syrien som är ett klart brott mot FN-stadgan. Detta är upprörande! Dessutom har riksdagspartier från vänster till höger bildat "tvärpolitiskt nätverk för Syrien" som arbetar med att framställa USA-alliansens krig som ett demokratiskt projekt. Detta trots att en stor opposition inne i Syrien är motståndare till USA-alliansens gerilla och arbetar efter tre Nej-paroller: Mot utländsk intervention, mot våld och sekterism.

Nej till den USA-ledda alliansens krig mot Syrien! Inget svenskt stöd till kriget mot Syrien!

Styrelsen i Syriensolidaritet, 6/2 2013

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen