Dienstag, 5. Februar 2013

Kommunisterna var överrepresenterade bland de stupade i Stalingrad

-->
'Stalingrad-Prokolle' av Jochen Hellbeck är ett banbrytande historiskt verk om det första avgörande slaget i WWII - vändpunkten – sett ur rysk synvinkel. Här företräds dessutom en tes som jag sen länge har uppställt: Att Sovjetunionens sjunkande teoretiska nivå, det relativt snabba omfattandet av revisionistiska idéer och borgerligt förhållningssätt kan föras tillbaka på den enorma blodförlust i kommunisternas led – och närmare bestämt de bästa. Det var de, som kämpade i första ledet och de flesta föll i striden. Här blir denna tes för första gången statistiskt belagd.


'Junge Welt'  intervju "Kommunisterna var överrepresenterade
 bland de stupade i Stalingrad” från 2 februari av Reinhard Jellen
med Jochen Hellbeck

Sixten Andréasson sammanfattar några viktiga synpunkter som
han lade upp på Facebook


Jochen Hellbeck är född 1966 i Bonn, studerade historia och slavistik i
Berlin, Leningrad, Bloomington och New York och är nu lärare vid
Rutgers State University of New Jersey.
Det var en tillfällighet som gjorde att han kom på
materialet. En rysk kollega tipsade honom för tio år sen om
vad som befann sig i en källare hos institutionen för rysk
historia i Moskva. Det var intervjuer gjorda av tre forskare
med soldater, från meniga upp till generaler. De tillhörde
en kommission bildad 1941 för Det fosterländska krigets
historia. De som intervjuades skulle berätta -ofärgat – om
sina tankar, känslor och upplevelser, som förebild för andra
och som vittnesbörd för eftervärlden.

På frågan om betydelsen av boken säger JH att det finns så
mycket framställt om slaget om Stalingrad från tysk sida –
här får man se det från rysk sida.
Han betvivlar uppgifter om att 13 500 sovjetiska soldater
skjutits för att de vägrade strida. Moralen var i själva
verket hög. Anser att Antony Beevor inte är trovärdig.
General Chuikov uppger i protokollen att han själv lät
skjuta flera kommendanter och kommissarier  i truppernas
närvaro. De hade mot uttryckligt befäl tagit sig över till
andra Volgastranden. I säkerhetstjänstens arkiv finns 1 200
exekutioner i den kritiska fasen av försvaret av Stalingrad
augusti-oktober 1942, omfattar också arméerna i Donfronten.

Att avrättningarnas antal blivit så starkt överdrivna tror
han beror på två saker: Den ena klichén om att rödarmisterna
tvingades kämpa genom att de hotades med pistoler i ryggen.
Den andra att man inte begripit hur starkt Stalinregimens
idéer om kriget hade tänt befolkningen och att kommunismen i
kriget skilde sig från förkrigskommunismen. Nu såg den
sovjetiska befolkningen en fiende, som utan förbarmande
angrep och mördade och man därför måste bekämpa. Den
antifascistiska inställningen förstods och grep tag. I
kriget befordrades inte de som kunde återge Stalins
lärosatser utantill utan de soldater som utmärkte sig i
striderna. De upptogs i långa led i Kommunistiska Partiet.

På frågan om den vanliga synen på Röda Armén i detta slag
kommer att förändras svarar JH att den som tysk och västlig
forskning har haft måste revideras. Klichén om en armé av
primitiva bondesoldater stämmer inte med verkligheten. 1943
är Röda Armén sen 25 år den militära armen till en
utbildningsdiktatur, som haft till syfte att av bönder göra
kultiverade stadsmänniskor och därför stryka bort allt det
bondska. Den har arbetat mot den bondska fatalismen och
försökt uppfostra till moderna människor, arbetande med sig
själva och med framtidstro. Det visade sig också ha
effekter: dessa värden fick eko, och rödarmisten visade en
annan profil än en oartikulerad och uttryckslös
stridsmaskin. Ni måste bara läsa i protokollen, hur
differentierat, individuellt och intressant dessa människor
uttrycker sig, säger Jochen Hellbeck. 

Jochen Hellbeck: Die Stalingrad-Protokolle - Augenzeugen berichten aus der Schlacht (Ögonvittnen berättar om slaget). S Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2012, 608 Seiten,                26 Euro

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen