Mittwoch, 6. Februar 2013

OM BORTBLANDADE KORT

Jan Myrdal
2 februari 2013

Det Anders Nordström skriver i Flamman 31 januari 2013
mot Britta Rings påpekande att den verkliga situationen i
Syrien är komplicerad bör synas i sömmarna. Det är hög tid.
Han skriver:

- ”För vi har ju mött dem förut. Förnekarna. Det var de som
tänkte att ''kanske var det ändå utländska agenter som
startade Ungernrevolten, kanske byggdes Berlinmuren som ett
skydd mot imperialismen och kanske är de politiska fångarna
på Kuba egentligen bara CIA-agenter. Vi vet inte säkert.
Situationen är komplicerad.'

Vänstern i allmänhet, och Vänsterpartiet i synnerhet,
betalar än i dag ett högt pris för att så många, så länge
gjorde som Britt Ring ...”

Nå! Hur är det?Situationen i och spelet kring Ungern 1956 var mer än
komplicerat. Visst fanns ”utländska agenter”. Särskilt
Washington satsade stora summor, inte bara på propagandister
i ”Radio Free Europe” och motsvarande utan för de verkligt
agerande. Men samtidigt var det Förenta Staternas regering
som diplomatiskt direkt uppmanade Sovjetunionen till en
snabb och stark militär insats mot revolten – för att bevara
den europeiska stabiliteten. (Om detta tigs det.)

Det fanns en inre kommunistisk opposition mot den
politik Mátyás Rákosi representerat. Det fanns ett också
folkligt motstånd mot Sovjetunionens överhöghet. Men därtill
inte bara en så att säga normal borgerlig nationalistisk
opposition utan, som jag minns från våren 1953 då jag i
Budapest träffat på dem, en stark underjordisk
pilkorsfascism även bland ungdomar (den som nu åter
organiserat sig som Jobbik). Under resningen i Ungern 1956
genomfördes också den första större och blodiga europeiska
antijudiska pogromen sedan i Polen 1945 då Röda armén tvangs
ingripa och sätta stopp för den. De som hängdes från
lyktstolparna var mest judar (från säkerhetstjänsten sade
man). Inget av detta rapporterades i våra officiella medier.
En del av denna komplexa verklighet kände vi dock till.
Vårt, det dåvarande Skp, fel var att vi – trots Sture
Källbergs intressanta reportage om konkreta skeenden – inte
grävde i dessa bestämmande komplikationer som varken Moskva
eller Washington ville kännas vid.

Alla vi på vänsterkanten som levat i Berlin – i öst som
väst – visste att den öppna gränsen och valutasvindeln och
den av Väst pådrivna ekonomiska flykten västerut innebar att
folket i TDR förblödde. Jag var med om diskussioner bland
kommunister i öst hur detta måste stoppas. Men vad värre
var, situationen vid sektorsgränsen och bland olika västliga
kamporganisationer, höll på att driva fram ett världskrig.
De nuvarande medlemmarna i Vänsterpartiet begriper tydligen
inte hur nära atomkriget var under det kalla kriget. Jag var
själv i Indien när muren byggdes 1961 men jag minns hur
lättade Gun och jag var. Och jag förstår varför ”Junge Welt”
i höstas tackade för beslutet bygga muren - och naturligtvis
utsattes för mediahyl. (Om bakgrunden till muren finns
mycket publicerat. En intressant bok är ”Ohne die Mauer
hätte es Krieg gegeben” av Heinz Kessler och Fritz Streletz
på Edition Ost.)

Visst försvarade det dåvarande Skp – och ”Ny Dag” -
muren. Men inte var partiet helt insatt i frågorna. Jag vet
att efter de diskussioner TDR:s SED haft med Skp i Sverige
klagade Willi Bredel inför Gun och mig på att också gamla
vänner och kamrater i Sverige påverkats av den allmänna
propagandan.

Visst känner jag till svårigheterna i TDR och den
sovjetiska överhöghet som lamslog deras politik. Mina böcker
förbjöds där som ”fascistisk krigspropaganda” (Fast den
tyska upplagan av ”Karriär” smugglades dit i rätt stor mängd
– till läsning i MfS trodde jag) och de år på sjuttiotalet
när jag bodde i Berlin – väst - kunde jag inte passera in i
TDR utan att få ”överrockar” från MfS efter mig. Det man kan
anklaga det gamla parti jag var medlem i från våren 1943 (då
jag gick in i SKU) till 1965 var inte att det såg
komplikationer utan att det inte såg dem tillräckligt
tydligt och därför lätt halkade iväg in i ”allmänna
sanningen”. (Efter 1965 har jag varit ”partilös kommunist” -
som C.H. Hermansson presenterade mig på partikonferensen
1965.)

Vad Kuba beträffar uttrycker sig Nordström naivt. CIA
har genomfört ett lågintensivt (ibland högintensivt) krig
mot Kuba i årtionden. En del av dess agenter har gripits men
naturligtvis inte alla och ibland har den kubanska polisen
tagit fel och som CIA-terrorist fångat en allmänt egensinnig
eller kanske blott förvirrad individ. Antalet sådana fall
tycks mig dock mindre i Kuba än i Sverige – för att inte
tala om i Förenta staterna.

Nej, om det är någonting den så kallade vänstern bör ha
lärt sig är just det komplicerade; att inte följa strömmen.
Som nu när det gällt Libyen och Afghanistan – eller Mali och
Syrien. Eller som det franska kommunistpartiet när det
gällde Algeriet eller som den tyska socialdemokratin 1914.
Eller för att gå längre tillbaka som allmänna europeiska
vänstern – William Morris ! - då den följde stormakterna i
deras kamp för ”de små folkens rätt” när det gällde att
upplösa det ottomanska riket.

Ett bra motgift mot detta vore att läsa Marx och Engels
från artonhundratalets konflikter i Östeuropa. De förmådde
se och ta ställning just till komplikationerna. Trots den
offentliga lögnen. Men de texterna är gömda långt inne i
MEGA 2.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen