Dienstag, 26. Februar 2013

Lag om utländska tillgångar och Ljugande ledamöter


Stefan Lindgren
25 februari 2013

Lag om utländska tillgångar

Med 443 röster av 450 möjliga antog duman i 1:a läsningen
Putins proposition om förbud för statstjänstemän
att inneha utländska bankkonton och värdepapper.
Lagen omfattar alla tjänstemän som innehar statliga
positioner i Ryska federationen, riksåklagarämbetet,
centralbankens styrelse, regionala topptjänstemän och
ledande befattningshavare i statsägda företag, fonder
och andra organisationer vars chefer utses av presidenten,
regeringen eller allmän åklagare.
Samtidigt förbereder duman beslut i andra läsningen
av ett liknande lagförslag som går mycket längre och t ex
förbjuder innehav av fast egendom utomlands.
Hela frågan beräknas vara färdigbehandlad under
mars. Opinionsmätningar visar att Putins politik för
att ”nationalisera eliten” uppenbarligen åtnjuter brett
folkligt stöd, säger statsvetaren och Enat
Rysslanddeputeraden Vjatjeslav Nikonov. Hans morfar hette
Vjatjeslav Molotov och var utrikesminister under Stalin.
russia today 22/2
Navalnyj rör om i grytan
Ett avslöjande av bloggaren Aleksej Navalnyj har rört om
rejält i den politiska grytan.
En framstående dumaledmot för ”Enat Ryssland”
(ER), Vladimir Pechtin, ljög för väljharna när han sa att
han inte ägde egendom utomlands. Det visade sig att
han ägde ett hus i Florida, USA, och avslöjandet tvingade
honom att avgå. Nu väntas en rad andra ledamöter i
ER avgå innan de blir avslöjade.
I fredags avgick ER-ledamoten Anatolij Lomakin, i tisdags
hans kollega Vasilij Tolstopytov och en fjärde, Aleksej
Knysjov avgick i oktober.
Aleksej Navalnyj säger att han har uppgifter om att
ytterligare
tre dumaledamöter har odeklarerade tillgångar
i utlandet. Sina uppgifter har Navalnyj fått av en mystisk
”Doktor Z” som nu visat sig vara en rysk fysikprofessor
som lever och arbetar i Spanien, Andrej Zajakin.
Avslöjandena har väckt spekulationer om huruvida
Putin kan tänkas helt göra sig av med Enat Ryssland,
som i mycket blivit en belastning. Av ER:s 238 dumaledamöter
är 82 även medlemmar vi Folkfronten, som
vid behov skulle kunna ta över rollen som stödparti.
För Putin kommer Navalnyjs avslöjanden mycket
lägligt eftersom de bekräftar hans idéer om att ”ingen
affärsman
får vara politiker”. Izvestija går så långt som att
påstå att Navalnyj ”arbetar för Kreml” och andra bedömare
talar om det som händer som en verklig demokratisering
och en “ny perestrojka”.
russiatoday 21/2, gazeta.ru 20/2
 
Quelle - källa - source 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen