Montag, 23. September 2013

Lavrov varnar för nya turer


Stimme Russlands
22 september 2013

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov varnade igår söndag för nya turer i Syrienfrågan när han intervjuades av ryska TV1.

- USA försöker att utöva påtryckningar på Ryssland och få Moskva och världssamfundet att anta en förvrängd plan för syrisk reglering, sa Lavrov.

Det ryska UD:s chef som brukar uttala sig återhållsamt och korrekt talade för första gången mycket hårt om Moskvas partners i väst.

- Spekulationerna kring den senaste rapporten från FN-inspektörerna om kemvapen visar tydligt att Väst  inte behöver någon rapport alls, sa Sergej Lavrov:

- Frankrike och USA dolde inte att de inte behövde denna rapport. De förklarade på förhand att de visste allt och att deras underrättelseuppgifter är perfekta. Emellertid fick vi inte se uppgifterna. Och det som vi fått se bekräftar inte att Assad-regimen använt kemiska vapen.
Sergej Lavrov påminde om att det den 8 september publicerades ett öppet brev i den amerikanska pressen före undersökningen av incidenten utanför Damaskus den 21 augusti. Brevet var skrivet av veteraner från CIA och Pentagon och var riktat till USA:s president Barack Obama. I det öppna brevet stod det att kemvapen i Syrien är en provokation. Enligt brevets författare, vilseleder CIA:s nuvarande chef John Brennan kongressen och amerikanska medborgare i syfte att upprepa det
irakiska scenariot.

Enligt den ryske diplomatens ord, ser Väst inte på den rysk-amerikanska överenskommelsen från den 14 september (om internationell kontroll över syriska kemvapen) som en chans att bli av med kemvapen. För Väst är det en chans att göra det som Ryssland och Kina inte tillåtit, nämligen att anta en resolution mot regimen och till stöd för oppositionen. Målet är att anklaga Bashar al-Assad och genomföra ett våldsscenario i Syrien, sägerLavrov:

Väst kan inte erkänna att man tagit fel igen, så som man tagit fel med Libyen efter att ha bombat landet, så som man tagit fel med Irak. Men man minns inte det. Alla säger bara om att Bashar al-Assad ska avgå. Rysslands utrikesminister påminde om att två tredjedelar av gerillasoldaterna inom oppositionen är jihadister, och deras mål är att bilda ett islamiskt kalifat i Syrien. Det kan leda till en katastrof i hela regionen.

Sergej Lavrov avvisade alla försök om att peka på Ryssland som det enda land som är ansvarigt för avskaffandet av syriska kemvapen:

- Jag vill precisera att vi inte är någon garant för Syriens kemiska avväpning. Vi tryggar Syriens anslutning till konventionen om förbud mot kemiska vapen.
Nu är hela världssamfundet garant för Syriens uppfyllande av sina förpliktelser på det här området. Nämligen Organisationen för förbud mot kemiska vapen.

Sergej Lavrov tillade också att det räcker till att skicka polisförband till Syrien för att skydda OPCW-inspektörerna som ska syssla med avskaffandet av kemvapen där.
Och Ryssland är redo att göra det.


källa - source

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen