Samstag, 7. September 2013

USA-regeringen står naken inför världen som en samling krigsförbrytare

Huruvida den brottsliga Obama-regimen kan köpa kongressens och de europeiska marionettstaternas kollaboration för att begå ett genomskinligt krigsbrott kommer snart att avgöras. Beslutet kommer att bestämma världens öde.

Paul Craig Roberts

5  september  2013

USA-regeringen står naken inför världen som en samling krigsförbrytare


Har den amerikanska allmänheten karaktärsstyrka nog att inse att USA:s regering står avslöjad inför hela världen som en samling krigsförbrytare som ljuger så fort de öppnar munnen? Kommer kongressen och den amerikanska allmänheten köpa Vita husets lögn att de måste stödja krigsförbrytare och lögnare om inte ”Amerika ska förlora ansiktet”?

Obamaregimens lögner var så högljutt genomskinliga att den försiktige och diplomatiske ryske presidenten Putin tappade tålamodet och sade det vi redan vet: John Kerry är en lögnare. Det Putin sade var: - Det här var väldigt trist och förvånade mig. Vi talar med dem [amerikanerna] och vi utgår ifrån att de är anständiga människor, men han [Kerry] ljuger och han vet att han ljuger. Det här är sorgligt.

Efter att utrikesminister Colin Powell hade skickats till FN av den brottsliga Bush-regimen för att ljuga, hävdade Powell och hans stabschef att Powell inte visste att han ljög. Det föll inte utrikesministern in att Vita huset skulle skicka honom till FN för att på grundval av fullständiga lögner börja ett krig som dödade och lemlästade miljontals irakier och tog ifrån dem deras egendom.

Den föraktlige John Kerry vet att han ljuger. Vi har en amerikansk utrikesminister och en marionettpresident, Obama, som medvetet ljuger för världen. Det finns inte en gnutta integritet hos USA:s regering. Ingen respekt för sanning, rättvisa, moral eller mänskligt liv. Vi har här två personer som är så ondskefulla att de vill upprepa i Syrien det Bush och hans krigsförbrytare gjorde i Irak.

Hur kan det amerikanska folket och deras representanter i kongressen tolerera dessa utpräglade brottslingar? Varför ställs inte Obama och Kerry inför rätta? Obama-regimen uppvisar alla egenskaper hos Nazi-Tyskland och Stasi-Tyskland, bara att Obama-regimen är värre. Obama-regimen spionerar på hela världen och ljuger om om det. Obama-regimen är fullt upptagen av att döda människor i sju länder, ett mordiskt ursinne som överträffar till och med Hitlers.

Huruvida den brottsliga Obama-regimen kan köpa kongressens och de europeiska marionettstaternas kollaboration för att begå ett genomskinligt krigsbrott kommer snart att avgöras. Beslutet kommer att bestämma världens öde.

Vad gäller fakta, är slutsatsen i den rapport som överlämnats till FN av den ryska regeringen att vapen som använts i kemiska anfall i Syrien liknar de vapen som finns hos Al Nusra och skiljer sig från de vapen som det är känt att Syrien har.

Obama-regimen har inte överlämnat några bevis till FN. Det är för att den brottsliga regimen inte har några bevis, bara påhittade amsagor. Om Obama-regimen hade haft några bevis, skulle bevisen ha överlämnats till den brittiske premiärministern David Cameron så att han hade kunnat vinna omröstningen i parlamentet. När Cameron inte hade några bevis, var han tvungen att medge det för parlamentet, att han bara var övertygad om att den syriska regeringen hade använt kemiska vapen. Parlamentet talade om för Washingtons marionett att det brittiska folket inte tänkte gå ut i krig på grundval av premiärministerns obekräftade övertygelse.

Ska det amerikanska folket och resten av världen bara stå där med tummen i mun medan en ny naziststat växer fram i Washington? Kongressen måste rösta ner kriget och klargöra för Obama att om han trotsar kongressens författningsenliga makt kommer han att ställas inför rätta.

Om USA:s kongress är alltför korrupt eller oduglig för att göra sin plikt, måste den övriga världen förena sig med FN:s generalsekreterare och Rysslands president och förklara att USA-regeringens ensidiga militära angrepp är ett krigsbrott och att krigsförbrytaren, USA:s regering, kommer att isoleras i det internationella samfundet. Varje ledamot av USA-regeringen som man kommer på med att resa utomlands ska då anhållas och överlämnas till Haag för att rannsakas.


Paul Craig Roberts är amerikansk ekonom, författare och kolumnist född 1939, biträdande finansminister under Ronald Reagans presidentperiod. Han har tidigare varit redaktör och kolumnist för bland annat Wall Street Journal och Business Week. 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen