Freitag, 27. September 2013

Professor till salu

Rune Lanestrand 

27 september 2013

Nu kommer det fram att lobbyister för storföretag köper kända personer som sedan sätter sitt namn under debattartiklar i de stora medierna. Nästan som förtäckta annonser.

Det förekommer främst inom EU där jättar som Monsanto och globala läkemedelsföretag producerar debattartiklar av rent kommersiella skäl som ges en vetenskaplig karaktär genom att de för stora summor köper uppburna professorer att sätta sitt namn under.

Ryktas att även vetenskapliga avhandlingar produceras och publiceras på samma sätt. Allt för att vilseleda beslutsfattare och allmänhet.
Det är många år sedan min vän Björn Gillberg slog fast att en professor är inte dyr att köpa. Och de har säkert inte blivit dyrare i takt med att girigheten har växt samtidigt som den vetenskapliga moralen försämrats.


källa

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen