Dienstag, 10. September 2013

Smutskastningen av Ryssland


Stefan Lindgren
09 september 2013


I sjuttio år bedrevs en smutskastning av Sovjetunionen/Ryssland med ”antikommunistiska” förtecken. Idag är kommunismen avskaffad och Ryssland har infört mångpartisystem, fri press och hyllar många av honnörsorden i väst.

Men smutskastningen fortsätter. Det går knappast en dag utan nya anklagelser mot makthavarna i Ryssland för att mörda, stjäla, förgifta, jaga homosexuella - osv. anklagelser för många att räkna upp.

En färsk undersökning från Pew Research Center visar att smutskastningen fungerar. I 39 länder runt om i världen är människor benägna att ha mer negativa åsikter om Ryssland än positiva sådana. De negativa åsikterna finns även i länder där Ryssland knappast har någon märkbar närvaro och länder som Ryssland gett bistånd.

Majoriteter av egyptier (64 procent), israeler (77 procent), jordanier (70 procent), turkar (66 procent), palestinier (57 procent) och libaneser (53 procent) uppger att de ser i huvudsak negativt på Ryssland.

Jämfört med för sex år sedan, då undersökningen först genomfördes, har Rysslands image gått ner särskilt brant i Jordanien och Egypten, där andelen medborgare med en positiv syn på Ryssland minskade med 23 respektive 16 procentenheter respektive.

Mellan 2007 och 2013 har Rysslands image förbättrats avsevärt endast i Indonesien och Argentina, i båda fallen en uppgång med sju procentenheter. I Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Spanien  säger en majoritet att de ser i huvudsak negativt på Ryssland. Britterna är kluvna: 39 procent sa att de hade en negativ syn på Ryssland jämfört med 38 procent en positiv syn. Grekland är det enda land i Europa där en majoritet, 63 procent, ser positivt på Ryssland.

Utanför Europa är det bättre: bara i Brasilien, Japan, Filippinerna och Sydafrika som en majoritet av de svarande ser negativt på Ryssland. I Kina, är 39 procent positivt och 49 procent negativt inställda.

I USA är människorna - något oväntat kanske - mer positiva till Ryssland än man är i Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Även om 43 procent av amerikanerna ser negativt på Ryssland sa 37 procent att de var positiva.

Undersökningen gjordes i mars-maj i år och återspeglar alltså inte förändringar på grund av det annalkande Syrienkriget.
(ria-novosti 3/9)

källa

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen