Sonntag, 16. Oktober 2011

Girigeten har skapat "Ockupera Wallstreet"

publiserat av Rune Lanestrand 15 oktober 2011 på hans blog.

Politikerna, bonusstinna direktörer i banker,försäkringsbolag och storföretagen får nog se upp med sin girighet när Ockupera Wall Street nu kommit till Europa och även Sverige. Det är just girigheten hos överklassen, banker, finanshus och de multinationella trusterna som protesterna vänder sig emot. En liten men stark grupp som struntar i hur andra människor har det. Eller hur girigheten även förstör miljön. T ex förödande oljeutsläpp från oljeutvinning och havererade uttjänta tankbåtar under bekvämlighetsflagg. Dessa demonstrationer kan inte avfärdas som marginella vänsterprotester då missnöjet med rofferiet går långt in i medelklassen.
Inte minst i USA där även bättre beställda har fått lämna hus och hem, de fattiga fått det sämre medan en liten klicka blivit oerhört förmögen. Det finns en stark grogrund för denna gräsrotsrörelse som till sin struktur påminner om upproren i Nordafrika. (utan alla jämförelser i övrigt). Rörelsen kan bli stark i Sverige då Sverige undfallet följer EU:s direktiv, växer ihop med NATO och tar efter USA allt mer. T o m ställer upp i USA:s oförsvarbara och hänsynslösa, krigföring mot länder för att komma över olja och andra naturrikedomar. Krig i t ex Irak och Afghanistan som närmast kan betraktas som rena folkmord. Partierna är på många områden i total otakt med folket. Det finns ilska i alla samhällsgrupper mot ekonomisk övermakt, hänsynslösa storkapitalister, bankerna och mot politiker som hugger för sig medan de skär ner för andra. Det viktiga är att inget parti tillåts skaffa sig monopol på denna gräsrotsrörelse. Den är allt för viktig för att kapslas in det inskränkta partiväsendet. Det är också oerhört angeläget att det blir fredliga demonstrationer. Svarthuvade banditer som förstörde den annars så lugna Göteborgsdemonstrationen ska inte göra sig besvär.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen